Mielipitei: Piikkiön vanha osayleiskaava olisi hyvä pohja uudelle

0

Luin 26.1.2021 Kunnallislehdessä olleen artikkelin Piikkiön osayleiskaavan uudistamisesta.

Vielä voimassa olevan Piikkiön keskustan osayleiskaavan Piikkiön kunta käynnisti vuoden 1995 lopulla. Kaavatyö kesti yli kolme vuotta.

Kaavaa käsiteltiin kuulemistilaisuuksissa. Piikkiön Jokilaakson Asukasyhdistyksen tilaisuudessa 9.1.1999 käsiteltiin Puostan ja Katarin aluetta. Asukkaat eivät olleet innostuneita alueelle suunnitelluista ulkoilureiteistä. Kokouksessa sanottiin ”joen- ja merenrantojen olevan syvää savimaata, joka olisi ulkoilureitin taloudelliselle rakentamiselle soveltumatonta maaperää. Veneiden kulku vaikeutuisi, jos joessa olisi siltoja. Ulkoilureitti kaislikossa ei myöskään vastaisi tarkoitustaan”. 20 vuotta myöhemmin voi kysellä, pääseekö veneillä nyt paremmin jokea pitkin, vaikka siltoja ei tullutkaan.

Osayleiskaavaraportissa lausuttiin: ”Palvelujen säilyminen ja parantuminen keskustassa edellyttää, että moottoritien ja ohikulkutien varteen ei rakenneta kilpailevaa kaupallista palvelua.” Edelleen todettiin, että moottoritien tuntumaan osoitetuille työpaikka-alueille sopii lähinnä erilainen tuotantotoiminta ja siihen liittyvä kaupallinen toiminta sekä paljon tilaa vaativa vähittäiskauppa.

Tarve rakentaa ulkoilureittejä, jättää vihervyöhykkeitä asukkaiden virkistykseksi ja myös eläimien kulkureiteiksi olivat jo silloin vahvasti mukana Piikkiön kaavoituksessa.

Kirismäen rampin alueen uudessa suunnittelussa pitää huolehtia siitä, että alueen ja lähellä olevien asuinalueiden väliin jätetään metsät ja muut luonnonesteet suojaamaan asuinalueita melulta. Moottoritien melu on viime vuosina lisääntynyt siinä määrin, että se häiritsee kesäistä aamukahvilla istuskelua jopa Hadvalantien ja Rungontien risteyksessä asti.

Vanhassa osayleiskaavassa on varaus maakaasuputkea varten ajatuksella, että talojakin voisi lämmittää maakaasulla. Myös ratalinjaus moottoritien pohjoispuolella on kaavassa.

Tehty kaavatyö kannattaa käyttää hyödyksi uuden kaavan pohjana.

Esko Lehtisalo

Varavaltuutettu (sd.), Piikkiön kunnanvaltuutettu 1993–2008