Oppivelvollisuuden pidentäminen tuo Kaarinalle 400 000 euron lisälaskun vuodessa

0
Lukiolaiset ovat maksaneet tähän mennessä kirjansa itse.

Oppivelvollisuus laajenee ensi syksynä kattamaan kaikki alle 18-vuotiaat. Käytännössä verovaroin maksetaan jatkossa peruskoululaisten lisäksi myös lukiolaisten ja ammattikoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden koulukirjat ja -tarvikkeet sekä pitkät koulukyydit.

Aiemmin oppivelvollisuus on päättynyt peruskoulun päättymiseen tai siihen, kun peruskoulun aloituksesta on kymmenen vuotta. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai hän suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Muutos lisää kuntien kustannuksia. Kaarinassa toisen asteen koulujen, käytännössä Kaarinan lukion kustannusten arvellaan kasvavan vuodessa 396 000 eurolla.

Kaarina maksaa turkulaistenkin kirjat

Kaarina maksaa Kaarinan lukion opiskelijoiden tarvikkeet, riippumatta siitä, missä kunnassa lukiolaiset asuvat, selventää Kaarinan johtava rehtori Emmi Virtanen Kaarina-lehdelle. Vastaavasti esimerkiksi Turku tulee maksamaan Turussa opiskelevien kaarinalaisnuorten kirjat ja tarvikkeet. Maksumiehenä on lukiokoulutusta järjestävä kunta.

Livian ammattiopetusta järjestää Peimarin koulutuskuntayhtymä, johon Kaarina kuuluu, mutta oppivelvollisuusiän nostamisen mahdollisia kustannusnousuja Livialle ei ole laskettu suoraan mukaan Kaarinan lukuihin.

Kaarina ei maksa omin päin koko summaa. Valtio on varautunut lisäämään kuntien valtionosuuksia 205 eurolla opiskelijaa kohti. Käytännössä valtio maksaa Kaarinassa ainoastaan noin 14% uusista kuluista.

Valtionosuudet tulevat yhtenä kokonaisuutena koko kaupungille, eli sivistyspalveluiden budjetissa ne eivät näy.

Oppikirjoille eniten hintaa

Muutos astuu voimaan vuosiluokka kerrallaan, eli esimerkiksi ensi syksynä vasta ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Tänä vuonna kustannukset eivät nouse täysimääräisesti vaan 185 000 eurolla, ensi vuonna 299 000 eurolla ja sitä seuraavana 381 000 eurolla.

Eniten uusia kustannuksia arvioidaan syntyvän oppikirjoista, 246 000 euron verran. Seuraavaksi eniten uusia kustannuksia kertyy tietokoneiden hankkimisesta opiskelijoille (68 000 euroa). Lisäksi kaupungin on maksettava esimerkiksi kuulokkeita, laskinohjelmistoja ja liikuntamaksuja. Ylioppilaskokeista syntyy kuluja 23 000 euroa.

Jatkossa opiskelijat saavat myös pitkät koulumatkat ilmaiseksi, mutta näistä kustannuksista vastaa Kela, ei Kaarina.

Kaarinan sivistyslautakunta päätti pyytää 185 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden budjettiin.

Ilmaiseksi toisella asteella

  • Opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • Päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • Oppikirjat ja muut oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet
  • Ylioppilastutkintomaksut (5 koetta sekä hylättyjen kokeiden uusiminen)
  • Yli 7 km koulumatkat (aiemmin yli 10 km koulumatkat). Lisäksi luovutaan 54 euron kuukausittaisesta vähimmäisrajasta
  • Erityistapauksissa majoitus- ja matkakustannukset
  • Ei ilmaiseksi: tietyillä aloilla henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää muuallakin

Artikkelia muutettu 11.2. kello 12.41. Korjattu virheellinen prosenttiosuus siitä, kuinka suuren osuuden kuluista valtio maksaa.