Piispanlähteen yläkoulun rakennusoikeus ei riitä koulun laajentamiseen – Ilmoittaudu kaavan osalliseksi nyt

0
Piispanlähteen yläkoulun ideasuunnitelmakartassa laajennusosaa aiotaan suorakaiteen kohdalle, jossa lukee 1–3. Hankaluuksia aiheuttaa vesihuoltolinja (kohdassa, jossa kartassa on ympyrä ja numero 5). Mikäli vesihuoltolinjaa ei siirretä, laajennusosan rakenteisiin täytyy tehdä erikoisratkaisuja linjan kohdalla. Koripallokenttä (merkitty kirjaimella a) siirtynee nykyiseltä paikaltaan b-kohtaan. Pallokentän (c) mitoitusta todennäköisesti muutetaan. Kulkuyhteyksiä ja pysäköintijärjestelyjä muutetaan (7 ja 8).

Piispanlähteen yläkoulun tontti täytyy kaavoittaa uudelleen, sillä tontin nykyinen rakennusoikeus ei riitä koulun laajennussuunnitelmien toteuttamisen

Koulua aiotaan laajentaa 4000 kerrosneliömetrillä, mikä ylittää nykyisen rakennusoikeuden tuhannella.

Lisäksi kaavoitustyöllä selvitetään, voiko ja pitäisikö tontin halki kulkevan vesihuoltolinjan siirtää muualle. Samalla arvioidaan ja todennäköisesti muutetaan pysäköintijärjestelyjä sekä liikuntapaikkojen sijaintia ja tilantarvetta.

Nykyinen koulurakennus on 4500 kerrosneliömetriä, eli uusi laajennus lähes kaksinkertaistaa koulun koon.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi viime viikolla kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kaavan osalliseksi on mahdollista ilmoittautua sähköpostilla (kaavoitus@kaarina.fi). Kaavan osallisiksi lasketaan ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa huomattavasti. Heitä tiedotetaan suoraan kaavan etenemisestä, ja he saavat osallistua kaavan valmisteluun.