Sorron kaava kävi uusintakierroksella

0
Asuntoja kaavoitetaan vaaleanvihertävälle alueelle. Tummanvihreä alue jätetään virkistysalueeksi.

Sorroon Turku–Helsinki-moottoritien ja Rakentajantien väliin metsään havitellaan uutta pientaloaluetta. Kaarinan kaupungin laatima kaavaehdotus oli nähtävillä viime kesänä, ja palautteiden myötä kaavaa ja maankäyttösopimuskorvauksia muutettiin niin paljon, että kaava päätettiin asettaa uudelleen nähtäville. Nähtävilläoloaika päättyi helmikuussa, ja kaava odottaa enää valtuuston nuijankopautusta.

Kaavassa metsään sallittaisiin 21 omakotitalotonttia (AO) ja kaksi uutta asuinpientalojen korttelialuetta (AP), joihin voi tulla esimerkiksi rivitaloja. Uusia asukkaita voisi tulla satakunta. Alue on 8,5 hehtaarin kokoinen.

Alue on puoleksi kaupungin ja puoleksi yksityisessä omistuksessa. Aiemmin metsä oli varattu ennen kaikkea pienteollisuudelle.

Nähtävillä olleesta aiemmasta kaavaehdotuksesta saapui kaksi muistutusta. Toisen myötä kaavoittaja päätti muuttaa katuverkostoa niin, että vanhan ja uuden asuntoalueen välille ei enää merkitty läpiajotietä. Nykyinen asuntoalue käyttäisi jatkossa nykyisiä kulkuyhteyksiä Piispanristintielle, uusien asuntojen kulku olisi Rakentajantieltä. Uuden ja vanhan asuinalueen välille on kuitenkin tulossa kevyen liikenteen väylä.

Toisessa muistutuksessa oltiin huolestuneita luonnonympäristöstä. Metsä on toiminut lähiasukkaiden virkistysalueena. Kaavoittaja vastasi, että pientalojen rakentaminen alueelle noudattaa osayleiskaavaa, eikä luontoselvityksissä tähän metsään ole merkitty arvokkaita luontokohteita.

Kaavoittaja kävi keskusteluja kaupungin infrapuolen kanssa alueen halki kulkevasta vesihuoltolinjasta. Lopputuloksena vanha linja päätettiin korvata uudella ja vetää katualueelle. Silloin osalle tonteista merkitty vesihuoltorasite voidaan poistaa.

Kaavoitettava alue sijaitsee Sorron nykyisen asuinalueen ja Krossin teollisuusalueen välissä, ja siinä on metsän lisäksi pusikoitunutta joutomaata. Alueen liepeillä on liito-oravien metsä- ja ruokailualue sekä keskusurheilukentän ulkoilureittejä.