Täpärä äänestys rakennuspäällikön virasta

0

Kaarinan tekninen lautakunta ei ollut yksimielinen siitä, miten kaupungin rakennuspäällikön virantäyttö tulisi hoitaa sen jälkeen, kun kaupunginhallitus käytti lautakunnan alkuperäiseen rekrytointipäätökseen otto-oikeutta ja palautti asian takaisin valmisteluun.

Uusin päätös syntyi täpärin äänin, 5–6. Äänet hajosivat puolueissa: sekä kokoomukselta, SDP:lta että vihreillä löytyi ääniä kummaltakin puolelta.

Lautakunnassa äänestettiin kahden eri vaihtoehdon välillä, joita myös kaupunginhallituksessa oli harkittu, ja päädyttiin samaan ratkaisuun kuin hallitus.

Alkuperäisenä virkamiesten pohjaehdotuksena oli, että viran hakuaikaa olisi jatkettu kuukaudella ja valinta olisi tehty uudestaan. Sen enempää kaupunginhallitus kuin lautakunta eivät kuitenkaan halunneet pitkittää prosessia. Kaarinassa on ollut pitkään teknisellä puolella resurssivajetta.

Käytännössä nyt kaikille kolmelle kärkeen päässeelle ehdokkaalle tehdään tasavertaisesti samat testit. Aiemmin osa testeistä tehtiin vain kahdelle varteenotettavimmalle ehdokkaalle eli Tuomo Ritvaselle ja Pasi Hyvöselle mutta ei kolmannella sijalla olleelle Mika Hiltuselle . Hiltunen kuitenkin alun perin valittiin virkaan, joskin kaupunginhallitus kumosi sittemmin päätöksen.

Rakennuspäällikön virka oli haettavana syyskuussa.

Rakennuspäällikkö vastaa Kaarinan kaupungin talojen rakennuttamisesta, rakennusten kunnossapidosta ja kiinteistöhuollosta. Aiemmin virka on ollut nimeltään toimitilapäällikkö ja sitä ennen tilakeskuksen päällikkö. Pestiin ei kuitenkaan saatu ketään, eikä sitä ole hoitanut kukaan sitten marraskuun 2019. Viran tehtävät jaettiinkin syksyllä kahtia rakennuspäällikön ja palvelupäällikön viroiksi.