Vaikuta Uudenmaantien pyöräteiden talvikunnossapitoon nyt

0
Talvipyöräilystä on tullut yhä suositumpaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston kyselyssä selvitetään parhaillaan Uudenmaantien jalankulku- ja pyöräilyväylien talvikunnossapidon kehittämistarpeita.

Kyselyyn voi vastata kuka tahansa, joko jalankulkijan tai pyöräilijän näkökulmasta. Kysely on avoinna 7.3. asti.

Uudenmaantie Kaarinan ja Turun välissä on alueen merkittävimpiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Kysely kuuluu osaksi parantamistoimenpiteiden toista vaihetta. Kyselyn lisäksi tehdään keli- ja käyttäjämäärämittauksia.

Tavoitteena on selvittää liikenneympäristön, sään, kelin, hoidon ja kunnossapidon vaikutuksia jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin sekä pyöräilijämääriin. Lisäksi selvitetään, miten ensimmäisen vaiheen kehittämisehdotukset ovat toteutuneet, miten käyttäjät suhtautuvat muutoksiin ja onko käyttäjämäärissä tapahtunut muutoksia.

Kysely löytyy täältä.