Voisiko K1-linja koukata Varissuolle?

0

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa on tehty aloite Littoisten bussiyhteyksiä koskien. Seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa Kaarinaa edustava Malla Rannikko-Laine (kok.) esittää, että Fölissä selvittäisiin mahdollisuutta, että Kaarinan sisäinen linja K1 poikkeaisi jatkossa Varissuolle. K1-linja kulkee Kaarinan keskustan ja Auranlaakson välillä.

– Koukkaus on ajallisesti lyhyt, eikä aiheuttaisi suurta mutkaa K1-reitille. Lisäautoa ei ole tarvetta hankkia, jos koukkaus huomioidaan kokonaisuudessaan aikataulusuunnittelussa esimerkiksi niin, että tarvittaessa yksi vuoro jää vuorokaudesta ajamatta, Rannikko-Laine kirjoittaa aloitteessaan.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kilpailuttamassa Kaarinan sisäisten linjojen liikennöinnin kesästä 2022 alkaen. Rannikko-Laineen mukaan nyt olisi oikea aika selvittää myös reittimuutosta.

Littoislaiset asukkaat ovat toivoneet pitkään parannuksia Littoisten bussiyhteyksiin. Vuonna 2018 asukkaat tekivät adressin, jossa toivottiin Littoisista suoraa yhteyttä Varissuolle runkolinjastouudistuksen yhteydessä. Adressin allekirjoitti reilut 500 henkilöä. Runkolinjaston käyttöönotto on sittemmin viivästynyt vuoteen 2025.