Henkilöstölautakunta lakkautetaan Kaarinassa – Hätätilanteessa päätösvalta viranhaltijoilla poliitikkojen sijaan

0

Kaarinan henkilöstölautakunta lakkautetaan valtuustokauden vaihtuessa syyskuussa. Sen jälkeen linjaukset Kaarinan henkilöstöpolitiikasta ja palkkauksista tekee kaupunginhallitus. Kaarinan hallintojohtajalle taas siirtyy vastuu paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä.

Tähän päätyi Kaarinan valtuusto viime viikolla hyväksyessään Kaarinan uudet hallintosäännöt.

Kaarinan kaupungin organisaation toimivuutta on tarkasteltu syksystä 2019, ja työ tuli nyt valmiiksi.

Henkilöstölautakunnan lakkauttamisen lisäksi ympäristölautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenmäärää pienennettiin 11:stä 7:ään. Teknisen lautakunnan jäsenmäärää supistettiin 12:sta 11:een.

Yksinkertaisempaa päätöksentekoa


Poliittisin vaalein valituilta luottamuselimiltä siirrettiin päätösvaltaa viranhaltijoille monista pienistä yksityiskohdista. Päämääränä oli yksinkertaistaa päätöksentekomenettelyä asioissa, joissa laki ei juurikaan anna harkintavaltaa.

Esimerkiksi jatkossa viranhaltija päättää kelpoisuusehdoista, kun kaupungin virkoihin valitaan henkilöitä. Aiemmin tätä päätösvaltaa on ollut myös luottamuselimillä.

Valta vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallis- ja kiinteistöveroista siirtyy kaupunginhallitukselta talousjohtajalle. Samoin siirtyy pankkitilien avaamiset ja sulkemiset, käteiskassan perustamiset ja lopettamiset sekä kaupungin pohjakassan suuruudesta päättäminen.

Hallintojohtaja eli käytännössä Päivi Antola ei jatkossa enää ole kanslia- ja viestintäpalveluiden esimies. Hallintojohtaja keskittyy hallintopalveluiden esimiestehtäviin sekä kehittämishankkeisiin, jotka ylittävät palvelualuerajoja. Sen sijaan kanslia- ja viestintäpalveluiden esimieheksi tulee hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo , entiseltä virkanimeltään hallinnon asiantuntija.

Yleisö ei Kaarina-talolle etäkokoukseen


Hallintosääntöön ilmaantui koronapandemian myötä myös uusi luku, jossa linjataan, miten toimivaltaa delegoidaan, kun kaupungin toimintaan kohdistuu sellainen riski tai uhka, että päätökset on tehtävä välittömästi. Näissä tilanteissa ei ole mahdollista noudattaa normaalia päätöksentekojärjestystä, mikäli välttämättömät palvelut halutaan turvata.

Hätäpäätöksiä saavat jatkossa tehdä kaupunginjohtaja ja kukin palvelualuejohtaja, poliittisilla vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden sijaan. Kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien tulee kuitenkin raportoida päätöksistä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus linjaa myös, miten pitkään normaalista päätösvallasta voidaan poiketa.

Lisäksi hallintosäännöstä poistettiin aiempi linjaus, että yleisölle pitäisi järjestää Kaarinassa fyysinen paikka, jonne voi tulla seuraamaan sähköistä valtuustonkokousta. Oletuksena on, että ihmiset pystyvät seuraamaan sähköisiä valtuustonkokouksia omilta laitteiltaan tai muualla.