Ilmoittaudu kotiäänestykseen huhtikuun alkuun mennessä

0

Kaarinassa järjestetään kotiäänestys niille henkilöille, joiden liikunta- ja toimintakyky on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestäjän on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 6.4. kello 16 mennessä.

Kaikille edellisissä vaaleissa kotonaan äänestäneille lähetetään postitse kotiäänestyslomakkeet kuntavaalien 2021 kotiäänestykseen ilmoittautumista varten. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kaupungin molemmissa yhteispalvelupisteissä. Ilmoittautua voi myös puhelimitse.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittaudutaan kotiäänestykseen. Muun äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.