Kaarina palkitsee koronan kuormittamia työntekijöitä

0
Kannustinpalkkioiden kriteerejä muutettiin koronavuoden ajaksi.

Kaarinan kaupunki maksaa työntekijöilleen ylimääräisiä kannustinpalkkioita koronavuonna. Ajatus sai alkunsa SDP:n valtuustoryhmän tekemästä selvityspyynnöstä, jossa esitettiin, että koronan kuormittamia työntekijöitä pitäisi huomioida rahakorvauksilla tai vapaapäivin.

Kaarinassa työntekijöille on maksettu palkan lisäksi kannustinpalkkioita. Koko henkilöstön kannustinpalkkioihin on varattu tänä vuonna 63 000 euroa. Henkilöstölautakunta haluaa tuplata summan ja esittää kaupunginvaltuustolle 63 000 euron suuruisen lisämäärärahan myöntämistä kannustinpalkkioihin.

Lautakunta päätti myös, että kannustinpalkkioiden kriteerejä muutetaan kuluvan vuoden ajaksi niin, että perusteena voi olla myös covid-epidemian aikainen työn tekeminen ja epidemian vaikuttavuus työtehtävien hoitamiseen ja suoriutumiseen.

Lautakunta ei ollut asiassa yksimielinen. Nina Hamburg (kok.) esitti, ettei lisämäärärahaa haeta eikä kannustinpalkkiojärjestelmää muuteta. Hän perusteli esitystään sillä, ettei kunnille suositella omaa rahallista palkitsemiskanavaa sairaanhoitopiirin tavoin. Lisäksi palkkion jakoperusteet olivat hänen mielestään epämääräiset. Hamburgin esitys hävisi äänestyksen 3–2. Hän jätti lautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen.