Kaarina tarjoamassa viittä metsäaluetta Metso-ohjelmaan

0

Kaarinan kaupunki on tarjonnut viisi omistamaansa metsäaluetta suojeltaviksi Metso-ohjelmaan.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on kartoittanut kohteet ja tarjonnut metsistä yhteensä 92 735 euroa korvauksena rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle tarjouksen hyväksymistä.

Suojeltavat kohteet ovat Kuuslahden pähkinälehto, Juopinkrotti, Lakarin metsä, Lähteenmäen ympäristö ja WWF-perintömetsän ympäristö.

Kohteista ylivoimaisesti laajin on runsaan 33 hehtaarin kokoinen Lakarin metsä, joka sijaitsee Turku–Paimio-moottoritien pohjoispuolella ja rajautuu osittain maankaatopaikkaan sekä teollisuus- ja varastoalueeseen. Metsän lähellä on kaksi hevostilaa.

Kuuslahden pähkinälehto ja Juopinkrotti sijaitsevat molemmat Kuusistossa Empon asuinalueen läheisyydessä. Noin 3,5 hehtaarin laajuinen Lähteenmäen metsä sijaitsee Littoisissa asutusalueen keskellä.

WWF-perintömetsän ympäristö sijaitsee Turku–Paimio-moottoritien ja Kaarinan Lausteen välissä ja on yleiskaavassa merkitty retkeilyalueeksi. Se rajautuu kuntorataan, ja kohteen pohjoispuolella kulkee luontopolku. Metsä on Kaarinan perintömetsä, joka kuuluu WWF:n vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan.

Metso-kohteissa on kielletty muun muassa metsänhakkuu, tuulenkaatojen ja kuolleiden puiden poisto, maa- ja kallioperän vahingoittaminen, pyöräily ja ratsastaminen maastossa sekä koirien irrallaan pitäminen. Metso-kohteissa saa edelleen marjastaa, sienestää ja metsästää.