Kaarinaan havitellaan puukerrostaloja – Rauhalinnan kerrostaloalueet alkavat rakentua

0
Asumisoikeusasunnot ovat tulossa punaisella rajatulle alueelle, vapaarahoitteinen kerrostalo sinisellä rajatulle alueelle, mikäli Mangroven suunnitelmat toteutuvat. Kartta: Kaarinan kaupunki / Ympäristötoimiala.

Kaarinan ydinkeskustaan on noussut viime vuosina tiheään tahtiin kerrostaloja, mutta Rauhalinnaan kaavoitetut kerrostalotontit eivät ole herättäneet rakennuttajissa vastaavassa määrin kiinnostusta. Kaupungilla oli vuonna 2018 myös varauskilpailu Rauhalinnan seitsemästä kerrostalotontista, mutta yhtään kauppaa ei syntynyt.

Nyt tilanne on muuttumassa: Mangrove Oy on varannut kolme kerrostalotonttia suunnittelua varten, ja Kaarinan kaupunginhallitus hyväksyi varauksen maanantaina.

Mangrove aikoo Rauhalinnaan puukerrostaloja.

Tontit sijaitsevat Jalostusasemankadulla, ja kullakin on rakennusoikeutta 1700 kerrosneliömetriä. Kahdelle tontille on tarkoitus rakentaa asumisoikeusasuntoja. Yhdelle tonteista Mangrove suunnittelee vapaarahoitteisia asuntoja.

Mangrove pyysi alempaa hintaa (155 euroa kerrosneliömetriltä) kuin kaupunki oli aiemmin linjannut (180 euroa kerrosneliömetriltä). Kaupunki taipui tinkimään asumisoikeustonttien hinnasta vähäisen kysynnän vuoksi: tontit myydään Mangroven ehdottamalla hinnalla. Tosin mikäli asuntoja ei syystä tai toisesta rakennetakaan ARA-hankkeena, Mangroven on sopimussakkona maksettava summa, joka on Mangroven tarjouksen ja kaupungin aiemmin asettaman hinnan välinen erotus.

Kaupunki ei sitoutunut samalla puoltamaan myöhemmin hanketta, kun Mangrove lähettää hakemuksensa Asumisen tuki- ja rahoituskeskukselle. Kaupungin kanta linjataan vasta, kun kaikki suunnitelmat ovat käytettävissä.

Vapaarahoitteisen tontin hinnasta kaupunki ei tinkinyt.

Mangrove olisi ensisijaisesti halunnut ostamisen sijaan vuokrata tontit, mutta tätä ei pidetty mahdollisena.

Mangrove on perustettu vuonna 1994, ja se on erikoistunut kestävää kehitystä tukeviin kohtuuhintaisiin asumisratkaisuihin. Alun perin yritys toimi rakennusalan konsultoijana ja laajensi myöhemmin rivi- ja kerrostalojen rakentajaksi.

Mangrovella on tällä hetkellä rakenteilla 300 asuntoa. Yrityksen rakennuksia on esimerkiksi Raadelmassa sekä Turussa Puustellinkadulla ja Tulppaanipolulla.