Kaarinassa luovutaan erillisistä äitiys- ja lastenneuvoloista: Jatkossa sama terveydenhoitaja seuraa lapsen matkaa kohdusta kouluun

0
Liedon puolella Littoisissa asuvalla Maria Isotalolla on ennestään kokemusta yhdistelmäneuvolasta, sillä hän on käynyt saman terveydenhoitajan luona esikoislapsen odotusajasta lähtien. Perheen kuopus Bea on 4-vuotias.

Littoisissa asuva Maria Isotalo laskee käyneensä neuvolassa saman terveydenhoitajan luona jo 9 vuotta. Sinä aikana hän on saanut kolme lasta, joista kaksi on kasvanut kouluikäisiksi. Terveydenhoitaja on seurannut perheen matkaa ensimmäisestä raskaudesta asti.

– Harmittaa jo etukäteen, että muutaman vuoden päästä kuopuksemme Bea siirtyy kouluun emmekä enää näe terveydenhoitajaamme. Meillä on aivan huippu neuvolan täti, joka tuntee perheemme läpikotaisin, hän kuvailee.

Littoisten neuvolassa on ollut vuosien ajan yksi terveydenhoitaja, joka on ottanut vastaan sekä äitiys- että lastenneuvolan asiakkaita. Tämän vuoden aikana yhdistelmäneuvolaan siirrytään myös muualla Kaarinassa ja erillisistä äitiys- ja lastenneuvoloista luovutaan kokonaan. Jatkossa valtaosa kaarinalaisperheistä käy siis saman terveydenhoitajan luona raskausajasta lapsen koulun aloitukseen sakkaa.

Pisimmällä uudistustyössä ollaan Littoisten neuvolassa, jossa äitiys- ja lastenneuvolat yhdistyivät vuoden alussa. Terveydenhoitaja Anne Salo on työskennellyt vuosia pelkästään lastenneuvolassa, mutta tammikuusta lähtien hänen asiakkainaan on ollut myös odottavia äitejä.

– Onhan tämä ollut iso muutos ja vaatinut työntekijöiltä totuttelemista. Viime syksynä olin useamman viikon perehdytyksessä kollegan luona äitiysneuvolassa. Lisäksi olen opiskellut itsenäisesti ja palauttanut mieleeni asioita. Kahden kuukauden perusteella yhdistelmäneuvola on tuonut työhöni vaihtelevuutta. On myös palkitsevaa huomata, että oppii vielä uutta, Salo kertoo kokemuksistaan.

”Perheet tuntuvat kokonaisilta”

Osastonhoitaja Päivi Heinosen mukaan yhdistelmäneuvola tuo perheiden hoitosuhteisiin jatkuvuutta, mistä hyötyvät etenkin erityistä tukea tarvitsevat vanhemmat.

Perheen taustaa ja voimavaroja kartoitetaan tarkasti raskauden aikana. Aiemman käytännön mukaan perhe siirtyi lapsen syntyessä äitiysneuvolasta lastenneuvolan asiakkaaksi, mutta hiljainen tieto ei siirtynyt välttämättä mukana.

Heinonen uskoo, että pitkät, vuosikausia kestävät asiakassuhteet edesauttavat luottamussuhteen syntymistä ja madaltavat vanhempien kynnystä pyytää apua. Vastaavasti terveydenhoitajat oppivat tuntemaan perheet hyvin.

– Eräs terveydenhoitaja kuvaili, että perheet tuntuvat nyt enemmän kokonaisilta, kun aiemmin keskiössä oli joko äiti tai lapsi, Heinonen kertoo.

Kaupungin näkökulmasta uudistus mahdollistaa palveluiden järjestämisen entistä kustannustehokkaammin, koska päällekkäistä työtä, kuten tiedon siirtämistä äitiys- ja lastenneuvolan välillä, jää pois. Uudistus helpottaa myös asiakasmäärien jakamista tasaisemmin terveydenhoitajien kesken.

Osa työntekijöistä on ollut huolissaan, että terveydenhoitajien erityisosaaminen katoaa yhdistelmäneuvolaan siirtymisen myötä. Aiemmin lastenneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat ovat tavanneet noin 400 lasta vuodessa. Jatkossa yhdellä terveydenhoitajalla on vastuullaan keskimäärin 200 lasta ja 38 äitiä.

– On totta, että jos tekee pelkästään yhtä sektoria, pystyy paneutumaan asioihin vielä syvällisemmin. Toisaalta terveydenhoitajan tutkinto antaa pätevyyden sekä äitiys- että lastenneuvolatyöhön ja työ on niin tarkasti ohjeistettua, että Kaarinassa tarjotaan varmasti laadukkaita neuvolapalveluja jatkossakin, Heinonen vakuuttaa.

Seuraavana vuorossa Piispanristi

Terveydenhuoltolaissa säädetään äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden sisällöistä, mutta järjestämistavan jokainen kunta saa päättää itse. Yhdistelmäneuvola on ollut pitkään käytössä esimerkiksi Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa yhdistelmäneuvolaan on siirrytty Turussa ja Salossa.

Kaarinassa yhdistelmäneuvola otetaan käyttöön kevään aikana Piispanristillä. Ensi syksynä vuorossa on Piikkiön neuvola.

Viimeisimpänä uudistus toteutetaan Kaarinan keskustan neuvolassa, joka on neuvoloista asiakasmääriltään suurin. Keskustan neuvolassa uudistustyötä jarruttavat pienet vastaanottohuoneet, sillä yhdistelemäneuvolassa samaan huoneeseen pitäisi mahtua sekä äitiys- että lastenneuvolan tutkimusvälineet.

– Suunnittelimme, että keskustan neuvolassa olisi siirrytty yhdistelmäneuvolaan siinä vaiheessa, kun neuvola muuttaa Valkeavuoren kampuksen tiloihin. Suunnitelmia sotkee kouluhankkeen viivästyminen, Heinonen harmittelee.

Pieni osa kaarinalaisperheistä käy Heinosen mukaan jatkossakin erillisissä äitiys- ja lastenneuvoloissa. Tämä johtuu siitä, että Kaarinassa asuu niin paljon lapsiperheitä, että kaksi terveydenhoitajista keskittyy toistaiseksi pelkkiin lastenneuvolakäynteihin.

Osalla perheistä terveydenhoitaja voi vaihtua uudistuksen takia.

– Näille perheille lähetämme kotiin kirjeen, jossa kerromme terveydenhoitajan vaihtumisesta ja syistä taustalla, Heinonen lupaa.