Koronavuosi nopeutti Kaarinassa ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä

0

Kaarinassa koronavuosi on lyhentänyt ympärivuorokautisen hoidon odotusaikoja.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Viime keväänä paikka ympärivuorokautisesta hoidosta järjestyi keskimäärin 21 päivässä ja heinä-joulukuussa keskimäärin 18 päivässä. Vuonna 2019 keskimääräinen odotusaika oli yli kaksinkertainen, 50 päivää.

Omaishoidon odotusajassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Viime vuonna omaishoidon keskimääräinen odotusaika oli Kaarinassa 25 päivää ja vuotta aiemmin 20 päivää.