Koulukuljetus järjestetään Kaarinassa vain yhdestä osoitteesta

0

Sivistyslautakunta on hyväksynyt Kaarinan kaupungin koulukuljetussuunnitelman ja koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Suunnitelma päivitettiin Opetushallituksen koulukuljetusoppaan (2021) mukaiseksi.

Periaatteena on, että kaupunki vastaa koulukuljetuksen järjestämisestä, jos oppilaan koulumatka kävellen kotoa kouluun on yli viisi kilometriä. Koulukuljetussuunnitelmaan tehtiin lisäys, jonka mukaan lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka, josta kuljetus järjestetään. Tämä koskee myös vuoroasumista.

Kuntakohtaisessa suunnitelmassa on huomioitu toisen asteen oppivelvollisuuden pidentyminen 1.8.2021. Koulukuljetussuunnitelman mukaan kaupunki ei järjestä koulukuljetuksia toisen asteen opiskelijoille. Toisen asteen opiskelijan on mahdollista saada tietyin edellytyksin koulumatkatukea Kelalta.