Lomautukset painavat edelleen Kaarinan työttömyysastetta – Katso grafiikka lomautusten kehityksestä ja eri ammattien kysynnästä

0
Työttömien työnhakijoiden ja te-palveluissa olleiden yhteismäärä oli helmikuun lopussa 35 800. Se on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kaarinassa oli 1 332 työtöntä työnhakijaa helmikuussa 2021. Tästä joukosta vajaa neljännes oli lomautettuna.

Kaarinan työttömyysaste oli Varsinais-Suomen keskitasoa, 8,2 prosenttia. Vuosi sitten helmikuussa työttömyysaste oli 5,9.

 

AVOIMIEN työpaikkojen määrässä tapahtui Kaarinassa pieni notkahdus helmikuussa, ilmenee tiistaina julkistetusta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsauksesta. Helmikuussa auki oli 175 työpaikkaa, kun vuosi sitten auki oli 7 prosenttia enemmän.

HELMIKUUN viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 17 100 kappaletta eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 12 600 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Näin uusia työpaikkoja tuli helmikuussa tarjolle 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tähän mennessä koronapandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa eli kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

VUODEN 2021 alussa kysynnän vaihtelu alojen välillä on ollut merkittävää Varsinais-Suomessa. Sotealalla osaajien kysyntä on selvästi aktivoitunut, rakentamisessa kysyntä on yhä verrattain vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten kaupan alalla.

JUURI JULKAISTUN Ammattibarometrin mukaan Turun seudulla on pulaa erityisesti lastentarhanopettajista ja sosiaalityön asiantuntijoista. Näillä aloilla työvoimapulan myös arvioidaan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Turun seudulla myös rakennusinsinöörien, lääkäreiden, erityisopettajien, sairaan- ja terveydenhoitajien, lähihoitajien, ravintola-alan tekijöiden ja esimerkiksi eri rakennusalan osaajien rekrytointitarpeen arvioidaan kasvavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään te-toimistoissa.

 

Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Ely-keskuksen työvoima-asiantuntijat arvioivat, että todennäköisesti tällä kertaa nähdään poikkeama normaalista kehityksestä.

 

TYÖTTÖMYYS

Isot alueelliset erot

 • Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa.
 • Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä eli 33 prosentilla. Kasvuvauhti oli sama koko maassa.
 • Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetusti lomautettujen määrän kasvua. Helmikuussa lomautettuja oli maakunnassa 4 800.
 • Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,4 prosenttia).
 • Korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,2.
 • Pienin työttömyysaste oli Ruskolla 6,1.
 • Seutukunnista korkein työttömyysaste oli Salon seudulla (12,7 prosenttia) ja pienin Turunmaan saaristossa (8,6 prosenttia).

Nuorten työttömien määrä väheni

 • Työttömien määrä yleensä vähenee helmikuun aikana ja tällä kertaa se väheni Varsinais-Suomessa 800 henkilöllä.
 • Työttömyyden supistuminen koostui lomautettujen määrän alenemisesta 400 henkilöllä ja työttömien työnhakijoiden määrän 400:n laskusta.
 • Nuorten työttömien määrä väheni helmikuun aikana kaikissa kunnissa. Määrä on kuitenkin yhä suurempi kuin vuotta aiemmin.
 • Työttömyysaste on koko maan tasoa alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa ja sitä korkeampi vain Turun ja Salon kaupungeissa.
 • 23 kunnassa työttömyys jää alle 10 prosentin tason.