Mielipitei: Kaarina tarvitsee lisää kunnallisia päiväkoteja

0
Kuvassa Kesämäen päiväkoti, jossa on iso piha lasten leikkejä varten.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia.

Kaarinassa varhaiskasvatusta toteutetaan sekä kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa että yksityisten palveluntuottajien järjestämänä. Kaarina ostaa päivähoitoa myös naapurikunnilta. Tällä hetkellä noin sata lasta on hoidossa Kaarinan ulkopuolella.

Vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan hieman yli 50% päiväkodeissa olevista kaarinalaislapsista on kunnallisissa päiväkodeissa. Valtakunnallisella tasolla luku on 80%. Kaarinassa yksityisten palveluntuottajien osuus varhaiskasvatuksen järjestäjinä on ollut viime vuosina jatkuvasti kasvussa.

Kaarinan väkiluku kasvaa ja siten myös palvelujen tarve. Tämän vuoksi Kaarina tarvitsee lähivuosina lisää omia kunnallisia päiväkoteja eri alueille. Tämä tulee ottaa huomioon kaupungin päätöksenteossa, jotta pystytään vastaamaan perheiden tarpeisiin.

On myös huomattava, että erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatus toteutuu pääosin kunnallisissa päiväkodeissa henkilöstön monipuolisemman ammattirakenteen vuoksi. Samoin vuorotyön jatkuvasti lisääntyessä yhteiskunnassa tarvitaan lisää vuorohoitoa lapsille.

Kaarina on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä valittu tämän vuoden elokuussa alkavaan esiopetuksen kaksivuotiseen kokeiluun. Tässä kokeilussa 5-vuotiaat lapset tulevat esiopetuksen piiriin muutamassa päiväkodissa. Tämä esiopetus toteutuu pääosin kunnallisissa päiväkodeissa. Myös tämä tulee myös huomioida varhaiskasvatuksen suunnittelussa.

Kaarinalaisilla lapsilla on oikeus saada kotikunnassaan laadukasta varhaiskasvatusta. Näin turvataan kaikille lapsille hyvät ja tasa-arvoiset kasvuolosuhteet.

Pirjo-Riitta Ruohonen

Sivistyslautakunnan jäsen, sd.