Mielipitei: Turun kaupunkiseudulle mallia Tampereelta

0

Turun kaupunkiseudun yhteistyö puhuttaa edelleen. Nyt vaalien lähestyessä suur-Turku-ajatus tai -pelko tuodaan myös esiin.

On meidän omissa käsissämme, millä tavalla yhteistyötä tehdään. On asioita ja hankkeita, joita on järkevää tehdä isommilla hartioilla. Hyvä seutuyhteistyö on avain, ei kuntaliitokset.

Turun kaupunkiseudun työryhmiä voisivat olla hyvinvointipalvelut, ilmastoasiat, liikennejärjestelmä, maankäyttö ja asuminen sekä tietohallinto.

Miksi Turun kaupunkiseudun yhteistyöhön ei saada Tampereen kaupunkiseudun kaltaista kuntayhtymäpohjaista perussopimusta aikaiseksi? Ajattelen, että kyseessä on selkeä ja toimiva malli, kun Tampereen seudulla yhteistyön tulokset ovat nähtävillä.

Jäsenkuntien edustajien äänivallasta säädetään Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössä kuntayhtymän perussopimuksessa. Sen mukaan kunnalla on ensimmäistä 25 000 asukasta kohti kaksi ääntä ja sen jälkeen jokaista alkavaa 25 000 asukasta kohti yksi ääni, kuitenkin enintään puolet kokouksessa edustettuina olevien jäsenkuntien yhteisestä äänimäärästä. Tämä olisi oikeudenmukainen malli eikä keskuskaupungilla ole ylivaltaa päätöksiin.

Marko Heimonen (kesk.)