Otto Tammen kolumni: Nuori, käytäthän ääntäsi!

0

Kevät on tullut: linnut laulavat, aurinko paistaa ja ulkona on lämmintä. Tänä vuonna kevään saapuminen merkitsee muutakin: vaalien lähestymistä.

Vaalit ovat suomalaisen demokratian hienous ja huipentuma. Jokainen täysi-ikäinen suomalainen saa äänestää valitsemaansa ehdokasta hoitamaan yhteisiä asioitamme.

Kuntavaalit ovat vaaleista läheisimmät: oman kunnan valtuustoon valitaan edustajat neljäksi vuodeksi, ja heidän tekemänsä päätökset heijastuvat hyvinkin konkreettisesti meidän kaikkien elämään. Kunnanvaltuusto nimittäin päättää esimerkiksi koulurakentamisesta ja nuorisotiloista.

Äänestäminen on tärkeää demokratian toteutumisen kannalta. Valitettavan harva nuori käyttää kuitenkaan äänioikeuttaan. Vuoden 2017 kuntavaaleissa vain noin joka kolmas 18–24-vuotiaista nuorista käytti äänioikeuttaan. Ikäluokan äänestysaktiivisuus jäi 35 prosenttiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nuoret ehdokkaat, jotka ajavat nuorten asioita, eivät tule valituksi valtuustoon.

Nuorten olisikin tärkeää äänestää aktiivisemmin vaaleissa, jotta heidän äänensä tulisi kuuluviin ja huomioitaisiin paremmin päätöksenteossa. Kannustan erityisesti kaikkia nuoria äänioikeutettuja käyttämään ääntään tulevissa kuntavaaleissa – äänestämällä voit vaikuttaa aidosti Kaarinan asioihin. Vain annettu ääni ratkaisee!

Otto Tammi

Kaarinan nuorisovaltuuston jäsen