Vaalipuhei: Koulunkäynninohjaajat ahtaalla, ikäihmisten määrä Kaarinassa lisääntyy ja missä on heille kokoontumistila Piispanristillä

0

Vaalipuhei-palstalla julkaistaan lyhennettynä ehdokkaiden omia kirjoituksia sekä toimituksen poimintoja Kaarinan kuntavaaleista.

Koulunkäynninohjaajat ahtaalla Kaarinassa

Monesti Kaarinassa, kun keskustellaan uusista koulurakennuksista ja yleisesti koululaisten tilanteesta, keskustelun keskiössä ovat opetushenkilöstöstä vain rehtorit ja opettajat. Koululaisten rinnalla koulupolkua kulkee kuitenkin myös sellainen ammattiryhmä kuin koulunkäynninohjaajat.

Koulunkäynninohjaajia työskentelee Kaarinan peruskouluissa yhteensä 120 henkilöä. He työskentelevät luokissa oppilaiden tukena ja opettajien työpareina sekä koulupäivien jälkeen iltapäiväkerhoissa.

Tämä ryhmä on tilastojen valossa Kaarinassa todella ahtaalla. Jopa 44% tästä ryhmästä työskentelee määräaikaisena, osa vailla määräaikaisuuden perustetta. Lisäksi tämä ryhmä tekee vaativaa työtä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa, mutta vaativuus ei näy palkkauksessa.

Koulunkäynninohjaajien roolia opetushenkilöstön hierarkiassa voidaan pitää jonkinlaisena heittopussina. Jos säästöjä lähdetään hakemaan, ovat koulunkäynninohjaajat listan ensimmäisinä.

Ennen vuonna 2018 tehtyä vasemmistoliiton valtuustoaloitetta koulunkäynninohjaajien työskentely keskeytettiin kesän ajaksi, ilman että heille olisi tarjottu korvaavaa työtä muussa kaupungin työyksikössä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kaarinassa otetaan nyt lusikka kauniiseen käteen ja huomioidaan tärkeää työtä lasten ja nuorten kanssa tekevät koulunkäynninohjaajat.  Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat tulee vakinaistaa, jos perusteita määräaikaisuudelle ei ole. Työtehtävän vaativuuden arvioinnin (TVA) ja palkkauksen täytyy jatkossa kohdata toisensa. Lisäksi kaupungin vastaavan koulunkäynninohjaajan tulee saada riittävät resurssit ja työskentelytilat oman vastuutehtävänsä hoitamiseen.

Haluamme, että Kaarinaan hakeutuu koulunkäynninohjauksen ammattilaisia, jotka haluavat pysyä Kaarinan työntekijöinä.

Sini Hekkala (vas.), vastaava koulunkäynninohjaaja

Matti Kapanen (vas.), psykiatrinen sairaanhoitaja

Miten Kaarinassa vastataan ikäihmisten määrän lisääntymiseen?

Tiedätkö, kuka naapurissasi asuu? Milloin viimeksi näit iäkkään vanhuksen vievän roskia tai hakevan postilaatikosta postin? Huolettaako sinua, miten iäkkäät vanhempasi tai sukulaiset pärjäävät kotonaan? Tai oletko itse se iäkäs, joka haluaa asua kotona mutta tarvitsisit kuitenkin jotakin apua tai luottoystävän, joka silloin tällöin kävisi?

Omissa kodeissaan asuu paljon hyväkuntoisia ikäihmisiä, joilla ei vielä ole tarvetta esimerkiksi kotihoidon säännöllisiin palveluihin. Puoliso esimerkiksi huolehtii samanikäisestä, muistisairautta sairastavasta puolisostaan. Silti toisen hoitaminen vie voimavaroja. Kodeissa asuu paljon iäkkäitä, joiden avuntarpeesta ei tiedetä ennen kuin heidät esimerkiksi toimitetaan päivystykseen, kun iäkäs on kaatunut kauppareissulla ja tilannetta aletaan selvittää. Elämä muuttuu kertaheitolla.

Eläkerahat voivat riittää juuri perustarpeisiin, vuokraan ja muihin pakollisiin menoihin mutta eivät enää monipuoliseen ravitsemukseen, terveyspalveluihin tai lääkkeisiin. Kotiin tuotavia palveluja ei osata hakea tai ei haeta, koska niihin ei ole varaa.

Kaikki informaatio ei voi olla vain internetissä, koska monellakaan ikäihmisellä ei ole verkkopankkitunnuksia, tietoteknisiä taitoja saati laitteita.

Ikäihmiset ovat kasvava ryhmä. Haasteena on Kaarinassa edistää ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Miten vastaamme tähän haasteeseen?

Minna Lampinen (sd.)

Missä on kokoontumistila ikäihmisille Piispanristillä?

Kaarinan kaupungin tiedotuslehdessä oli juttu, jossa pyydettiin asukkailta ideoita asuinalueiden kehittämiseksi. Siinä kerrottiin myös, että kullekin alueelle on tarkoitus antaa kehitysrahaa 3200 euroa.

Lähetin ehdotukseni jutussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen määräaikaan mennessä. Asiani koski Piispanristin ikäihmisille tarkoitettua kokoontumis- ja askartelutilaa.

Vastaus tuli aikanaan, jossa todettiin, että asia on hyvä ja toteutuskelpoinen, mutta näihin kehitysideoihin ei ole rahaa varattu. Allekirjoituksena oli Seija Sjöblom.

Olen hänelle henkilökohtaisesti kertonut jo muutamaa vuotta aiemmin, ettei Piispanristillä ole ikäihmisille kokoontumistilaa Kuovinkadun toimintakeskuksen sulkemisen jälkeen ja sellainen tila tarvittaisiin. Silloinkin hän oli myötämielinen, mutta asia jäi siihen.

Miten tämä on mahdollista: ensin sanotaan, että rahaa on, ja sitten, ettei sitä olekaan.

Lauri Lempiäinen (ps.)

Vastaus: Kuovinkadun toimintakeskukselle ei tällä hetkellä etsitä korvaajaa

Lauri Lempiäiselle: Tiedustelin asiaa hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroiselta, joka vastaa asukasbudjettiin liittyvistä asioista. Hän selvitti asiaa ja kertoi, että Kaarinan asukasbudjettiin oli tosiaan mahdollisuus jättää ideoita 31.1. asti. Ideoita saattoi jättää kaupungin palautepalvelussa asukasbudjetin omassa osiossa tai kaupungin palvelupisteissä. Ikäihmisten kokoontumis- ja askartelutilaa koskevaa ehdotusta ei ole kuitenkaan saapunut kumpaakaan kautta.

Valitettavasti ehdotus ei siis ole tullut perille asukasbudjetin ehdotuksiin. Emme pysty tarkemmin selvittämään, miksi näin on käynyt.

Tällä hetkellä emme ole etsimässä uutta tilaa ikäihmisille Kuovinkadun toimintakeskuksen tilalle.

Seija Sjöblom

Ikäihmisten palvelujohtaja, Kaarinan kaupunki