Voitaisiinko Kaarinan sisäiset linjat muuttaa maksuttomiksi?

0
Jos kokoomusryhmän aloite menee läpi, Kaarinan K-linjoilla saa matkustaa maksutta. Arkistokuva Riitta Salmi.

Kokoomusryhmä jätti viikko sitten valtuustoaloitteen Kaarinan sisäisten K-linjojen muuttamisesta matkustajille maksuttomaksi. Aloite syntyi valtuutettu Matti Alanderin ehdotuksesta.

Alander perustelee aloitettaan K-linjojen pienillä matkustajamäärillä, vähäisillä lipputuloilla ja ympäristöystävällisyydellä. Hän arvelee, että lopputulos voisi olla jopa kustannusneutraali, koska lipunmyyntiin liittyvät kustannukset jäisivät pois. Samoin rehtorien työaikaa säästyisi, kun heidän ei tarvitsisi tehdä päätöksiä maksuttomista koulukuljetuksista.

– K-linjojen kustannus on ollut meille 850 000 euroa vuodessa ja lipputuloja on kertynyt ennen koronaa ainoastaan noin 100 000 euroa vuodessa. Lisäksi sivistystoimi on ostanut lippuja 100 000 euron edestä vuodessa (koululaiskyydit), siis siirtänyt rahaa taskusta toiseen, Alander kirjoittaa.

– Erittäin pienet matkustajamäärät ovat ilmasto-ongelma. Tätä maksuttomuutta olisi hyvä kokeilla vaikka kaksi vuotta, nousevatko matkustajamäärät ja väheneekö yksityisautoilu, kuten tutkimukset osoittavat. Maksuton joukkoliikenne varmasti myös vähentäisi henkilöautoliikennettä lasten koulukuljetuksissa. Nyt tehdään miljoonainvestointeja jättöalueisiin ja silti aamuruuhkat ovat valtavia aamuin illoin koulujen ympärillä, hän jatkaa.

Fölissä nihkeä vastaanotto


Fölissä aloite ei herätä innostusta. Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaan mukaan Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii alueellisena toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena ja tekee joukkoliikenteen taksoja koskevat päätökset.

– Teoriassa yhden kunnan sisäiset linjat voisivat olla maksuttomia, mutta käytännössä siitä aiheutuisi enemmän haittaa kuin hyötyä, hän kommentoi.

Jorasmaa viittaa Alanderin vuonna 2015 tekemään aloitteeseen. Tällöin selvitettiin joukkoliikenteen muuttamista maksuttomaksi koko Turun seudulla.

Johtopäätöksenä oli, että maksuton joukkoliikenne lisäisi kustannuksia mutta hyödyt jäisivät pieneksi. Tutkimusten mukaan joukkoliikenteen hinnan merkitys on autoilijalle kulkutavan valinnassa pieni. Muista maista saatujen kokemusten perusteella uusia matkustajia on tullut eniten kävelijöistä ja pyöräilijöistä, ei autoilijoista. Maksuttomuus on myös lisännyt häiriöitä joukkoliikenteessä ja vähentänyt matkustamisen mielekkyyttä. Monessa kaupungissa on siirrytty maksuttomasta joukkoliikenteestä takaisin maksulliseen liikenteeseen.

– Asiakkaalle tällainen yhden kunnan sisäinen maksuttomuus olisi hämmentävää, kun yhdessä liikennevälineessä pääsisi maksutta ja toisessa tarvittaisiin lippu. Päätöksestä olisi haittaa koko Fölille, koska tasataksan ymmärrettävyys on nyt Fölin suurimpia vahvuuksia, selvityksessä todettiin tuolloin.

Valmistelu vasta alussa


Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari kertoo aloitteen valmistelun olevan niin alkuvaiheessa, ettei hän osaa varmuudella sanoa, onko päätösvalta asiassa Kaarinalla vai seudullisella joukkoliikennelautakunnalla.

– Ymmärtääkseni sopimuksessa sanotaan niin, että seudullisessa joukkoliikennelautakunnalla on päätösvalta, mutta se kunnioittaa yksittäisen kunnan tahtoa sisäisiä linjoja koskevissa asioissa.