Harvinaista Kaarinassa: Suojeltua rakennusta remontoitiin Kuusistossa ilman lupaa – Poliisia avuksi?

0

Kuusistossa Munkkessa on tehty suojeltuihin rakennuksiin korjaustoimenpiteitä ilman asianmukaisia lupia. Kaarinan rakennusvalvonta on keskeyttänyt korjaustyöt, ja harkittavana on, pyydetäänkö myös poliisia avuksi.

Kyseisillä rakennuksilla on osayleiskaavassa suojelumerkinnät sr 16 ja 29. Rakennukset luokitellaan rakennustaiteellisesti ja/tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi, ja niiden muutostöihin täytyy pyytää maakuntamuseolta lausunto. Julkisivujen, vesikaton, sisärakenteiden tai kiinteiden kalusteiden kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia arvoja ei saa turmella.

– Rakennukset ovat arvioni mukaan 1800-luvulta. Toinen on tilan päärakennus, toinen taas on lähinnä kesämökkikäytössä, kertoo Kaarinan johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä.

– Kummassakin oli lähdetty tekemään ilmaan lupaa ulkoverhoustöitä.

Yhteisymmärrystä ei löytynyt

Rakennusvalvonta kävi toisella kiinteistöllä maaliskuussa ja toisella huhtikuun alussa. Merkinnällä 16 suojellun kiinteistön korjaustöistä omistaja antoi maaliskuussa selvityksen sekä toimitti lupahakemusasiakirjoja, mutta neuvotteluissa yhteisymmärrystä omistajan, kaupungin rakennusvalvonnan ja Turun museokeskuksen välillä ei ole löytynyt.

Merkinnällä 29 suojellusta kiinteistöstä on vasta pyydetty omistajalta selvitystä. Rakennusvalvonta, yleiskaava-arkkitehti ja Turun museokeskuksen edustaja aikovat pitää katselmuksen tällä kiinteistöllä toukokuun alussa.

Kaarinan ympäristölautakunta otti asiaan kantaa eilen tiistaina Kaarina-lehden mentyä jo painoon. Pohjaehdotuksessa suojelumerkintää 16 rikkoneista toimista ilmoitetaan poliisille. Rakennustöitä ei saisi jatkaa. Myös merkinnällä 29 suojellun rakennuksen korjaustöistä aiotaan alustavasti ilmoittaa poliisille, jahka kiinteistön omistajan selvitys on käytettävissä.

Latokylä kertoo, että suojeltujen rakennusten luvaton remontoiminen on hyvin harvinaista Kaarinassa. 15 vuoden aikana on aiemmin tullut vastaan vain yksi tapaus, kun Littoisissa korjailtiin ilman lupaa suojellun rakennuksen ikkunoita.

– Kyllä tällaisten rakennusten omistajat ovat tietoisia suojelumerkinnöistä. On outoa, että nyt on ryhdytty vain tuumasta toimeen.