Kaarinan sote-palveluissa saatiin aikaan säästöjä – tai hoitovelkaa

0

Kaarinan jo muutaman vuoden huonoa taloustilannetta on koetettu saada kuntoon talouden tasapainottamisohjelmalla. Sosiaali- ja terveyspalveluissa vuonna 2020 saatiinkin säästöön lähes kaksi miljoonaa euroa, paljon odotettua paremmin.

Toisaalta on vaikea sanoa, mikä on ollut Kaarinan omien toimien ja mikä koronaepidemian vaikutusta. Merkittävimmät summat säästyivät erikoissairaanhoidon ja tehostetun palveluasumisen käytön vähentymisestä, mutta näissä saattoi vain jäädä hoitovelkaa tuleviksi vuosiksi maksettavaksi, kun ihmiset eivät koronavuonna ole uskaltaneet hakea hoitoon tai palveluasuntoihin. Samoin kuljetuspalveluita on tarvittu koronaepidemian vuoksi tavallista vähemmän.

Esimerkiksi erikoissairaanhoitoon upposi Kaarinalta viime vuonna 41 miljoonaa euroa ennakoidun 43 miljoonan euron sijaan. Erikoissairaanhoidon lähetteitä tehtiin 11% vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Säästöjen sijaan merkittäviä lisäkustannuksia syntyi viime vuonna työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta, kun työllisyystilanne huononi epidemian vuoksi. Toisaalta loppuvuonna 2020 ja alkuvuonna 2021 kehitys on näyttänyt jo paremmalta.

Kehitysvammalääketieteeseen perehtynyttä lääkäriä ei ole Kaarinassa onnistuttu rekrytoimaan tai löytämään talon sisältä, minkä vuoksi ostopalveluiden hinta kasvoi kehitysvammaishoidossa viime vuonna 100 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Päihde- ja mielenterveysyksikkö Vintin kyky vastata palvelutarpeisiin ei ole ollut riittävä, arvioitiin sote-palveluiden talouden tasapainottamissuunnitelmassa. Vinttiin tarvittaisiin psykiatri, jotta apua riittäisi tarvitseville eikä asiakkaita ohjautuisi epätarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.