Kaarinan yritykset saamassa palveluseteleitä koronan selättämiseen

0

Kaarina myöntää kaarinalaisyrityksille palveluseteleitä koronaepidemiasta toipumiseen, mikäli Kaarinan valtuusto myöntää niihin 200 000 euron lisämäärärahan.

Jos määräraha heltiää, tuhannen euron arvoisia palveluseteleitä on jaossa 200, ja niitä on neljänlaisia.

Työllistämisseteleillä sitoudutaan palkkaamaan työtön työnhakija vähintään kuukaudeksi, ja vuokrasetelillä yritys voi maksaa vuokransa, mikäli vuokrahuojennuksia ei ole ollut. Koronasetelillä saa velkaneuvontaa tai konkurssiin liittyvää neuvontaa. Yritysneuvonta/ilmastosetelillä yrittäjä voi kehittää liiketoimintaansa esimerkiksi ympäristöystävällisemmäksi.

Kaupunki ei voi taata yritysten lainoja

Seteleitä on tarkoitus hakea Kaarinan Kehitykseltä. Ehtona on, että yritystoiminta on tänä keväänä kokonaan estynyt tai vähentynyt koronarajoitusten vuoksi.

Kaarinalaisyritykset voivat myös markkinoida tuotteitaan kaupungin viestintäkanavissa.

Lisäksi kaupungin kiinteistössä oleville vuokralaisille myönnetään hakemuksesta vuokrahuojennusta vuoden alusta kesäkuun loppuun, mikäli yritystoiminta on vähentynyt tai estynyt.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä kaupunginjohtaja Harri Virran ja Kaarinan Kehityksen toimitusjohtaja Niina Sjöholmin pohjaehdotuksen setelivalikoimaan lisättiin vuokraseteli Niina Alhon (sd.) ehdotuksesta.

Kaarinassa harkittiin myös sitä, että kaupunki takaisi yrityksen lainan puoleksi vuodeksi, mikäli lainantarve johtuu koronasta. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista.

Lain mukaan kunta saa myöntää kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisöille takauksia tai muuta vakuutta vain, jos yhteisö kuuluu osaksi kuntakonsernia, on muuten julkisen vallan määräysvallassa tai liittyy kunnan liikunta-, kulttuuri-, museo-, teatteri- tai nuorisolain mukaisten tehtävien edistämiseen.

Setelit yrittäjälle, ei asiakkaalle

Ajatus yritysseteleistä heräsi jo vuosi sitten, kun Kaarinan kaupunginhallitus päätti yritysten tukitoimista. Silloisten pikaisten tukitoimien rinnalla päätettiin kehittää palveluseteliajatusta eteenpäin. Palveluseteleitä ehdotti alun perin Sanna Vauranoja (kok.).

Hän kertoo Kaarina-lehdelle ilahtuneensa siitä, että ajatus sai nyt tuulta alleen. Tosin alun perin hän oli ajatellut, että palvelusetelit olisi annettu kuntalaisille, jotka voisivat ostaa niillä palveluita ja tuotteita kaarinalaisista yrityksistä. Palveluseteleiden avulla kuntalaiset olisivat voineet tehdä esimerkiksi ilmastoinvestointeja.