Kaarinasta kolme päiväkotia valittiin mukaan kaksivuotiseen eskarikokeiluun

0
Vuonna 2016 syntyneet Roope Peltola, Sanni Salminen ja Vilma Laaksonen kertovat osaavansa kirjoittaa oman nimensä ja laskea ainakin kymmeneen. Kolmikolla on mahdollisuus aloittaa eskari jo ensi syksynä, sillä Hakametsän päiväkoti on yksi esikoulukokeiluun valituista päiväkodeista. Kuvassa taustalla päiväkodin johtaja Hanna Voutilainen.

Kaarinasta kolme päiväkotia on valittu mukaan elokuussa alkavaan kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Valtakunnalliseen kokeiluun valitut päiväkodit ovat Kuusiston päiväkoti sekä yksityiseen Verkanappulat-ketjuun kuuluvat Hakametsän ja Nappulalinnan päiväkodit Piikkiössä.

– Tämä on hyvä kokeilu ja upea juttu päiväkodillemme. Kokeilu antaa lapsille mahdollisuuden harjoitella yhden sijaan kaksi vuotta koulussa vaadittavia taitoja. Pystymme käymään rauhassa asioita läpi, mikä on lasten kannalta tosi hyvä asia, Hakametsän päiväkodin johtaja Hanna Voutilainen kommentoi.

Hän kuuli maanantaina puoliltapäivin, että Hakametsän päiväkoti on yksi kokeiluun valituista päiväkodeista. Kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu tarkoittaa sitä, että kokeilupäiväkodeissa maksutonta esiopetusta tarjotaan kokeiluun valituille viisivuotiaille lapsille.

Kokeilu jatkuu toukokuuhun 2024 saakka ja koskee vuosina 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia.

Helpotusta päivähoitomaksuihin

Yksityiskohdat ovat vielä avoinna, mutta Voutilainen uskoo, että lasten arki Hakametsän päiväkodissa jatkuu melko samanlaisena kuin tähän asti.

– Meillä on nykyisinkin viisivuotiaat ja esikouluikäiset samassa rakennuksessa ja lapset toimivat paljon yhdessä. Viisivuotiaat ovat opetelleet eskareiden tavoin omista tavaroista huolehtimista, numeroita, tavuttamista ja kaveritaitoja, mutta nyt siitä tulee tavallaan virallista esiopetusta.

Perheille esiopetuskokeilu tietää huojennusta varhaiskasvatuksen maksuihin. Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä ja se on myös kokeiluun valituille 5-vuotiaille maksutonta. Kokeilusta aiheutuvat kulut korvataan kunnille valtionavustuksina.

Perheille tulossa lisätietoja

Innokkaimmat vanhemmat ovat jo kyselleet, pääseekö oma lapsi mukaan kokeiluun. Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntija Hanna Hiekka kertoo, että päätökset kokeilupäiväkodeista ja koeryhmään kuuluvista lapsista teki Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ministeriö valitsi kokeiluun 40 prosenttia Kaarinan kokeilukelpoisista päiväkodeista. Kokeilukelpoinen tarkoittaa tässä yhteydessä muun muassa sitä, että päiväkodissa järjestetään sekä varhaiskasvatusta että esiopetusta ja toimipaikassa pystytään noudattamaan kokeilun opetussuunnitelmaa.

Kaupunki on yhteydessä niihin perheisiin, joita maksuton esiopetuskokeilu koskee. Tämän jälkeen perheiden on ilmoittauduttava erikseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ja tarvittaessa haettava täydentävää varhaiskasvatusta.

– Kun koeryhmään kuuluvat lapset on valittu, huoltajille postitetaan kokeilun esite sekä hakuohje kokeiluun. Kokeilun aikana tehdään tieteellistä tutkimusta kokeilun vaikutuksista. Tästä syystä huoltajat eivät voi itse vaikuttaa siihen, kuluuko lapsi koeryhmään vai ei, Hiekka perustelee.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen muulla tavoin.

 

Tästä on kyse

  • Kokeilun tarkoituksena on mm. vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.
  • Kokeilussa on mukana 105 päiväkotia, jossa järjestetään kaksivuotista esiopetusta.
  • Lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta mutta toimivat verrokkikuntina.
  • Kokeiluun osallistuu valtakunnallisesti arviolta 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.
  • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.