Kotiäänestykseen ilmoittauduttava Kaarinassa kesäkuuhun mennessä

0

Kotiäänestäjän on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1. 6. kello 16 mennessä.

Ilmoittautumispäivämäärää siirrettiin, koska kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. Varsinainen vaalipäivä on 13.6.

Kaikille edellisissä vaaleissa kotonaan äänestäneille lähetetään postitse kotiäänestyslomakkeet kuntavaalien 2021 kotiäänestykseen ilmoittautumista varten. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kaupungin molemmissa yhteispalvelupisteissä. Ilmoittautua voi myös puhelimitse.

Kotiäänestys järjestetään niille henkilöille, joiden liikunta- ja toimintakyky on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia.