Koulukuraattorin luokse ei pääse Kaarinassa riittävän nopeasti – Sivistyslautakunta esittää kahden koulukuraattorin palkkaamista

0
Pitkään jatkunut etäopetus on lisännyt tukipalvelujen tarvetta. Kaarinan palkataan kaksi määräaikaista koulukuraattoria, mikäli kaupunginhallitus ja -valtuusto myöntävät lisämäärärahan.

Sivistyslautakunta esittää kahden määräaikaisen koulukuraattorin palkkaamista Kaarinaan ensi syyslukukaudeksi. Koulukuraattorien palkkaaminen edellyttää, että sivistyslautakunnalle myönnetään 43 000 euron lisämääräraha. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää myöhemmin kaupunginhallitus ja -valtuusto.

Perusteena määräaikaisten koulukuraattorien palkkaamiselle on kasvanut työkuorma. Koronan aiheuttamat haasteet ja pitkään jatkunut etäopetus ovat lisänneet tuen tarvetta, minkä vuoksi Kaarinassa ei ehditä tehdä tällä hetkellä lakisääteistä ennaltaehkäisevää työtä riittävästi.

Lain mukaan psykologin tai kuraattorin luokse pitäisi päästä kriisitilanteessa 1–2 päivässä, muussa tapauksessa viimeistään viikon sisällä. Kaarinassa yhteydenottoihin vastataan, mutta ensimmäinen tapaaminen saattaa toteutua tällä hetkellä vasta 2–3 viikon kuluttua.

Kaarinassa työskentelee neljä kuraattoria, joista jokaisen vastuulla on noin tuhat lasta ja nuorta. Suhdeluku on korkeampi kuin monissa lähikunnissa.

Kahden määräaikaisen koulukuraattorin palkkaaminen turvaisi sivistyslautakunnan mukaan sen, että perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat pääsisivät koulukuraattorin vastaanotolle nykyistä aiemmin ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Vuoden 2022 oppilashuollon resurssitarvetta tarkastellaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kaarinan kaupunki on saanut korona-avustusta esi- ja perusopetukseen noin 259 000 euroa ja lukiokoulutukseen noin 94 000 euroa. Avustus oli tarkoitettu opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen, eikä sitä ollut mahdollista käyttää oppilashuollon palveluihin.