Tarvitaanko asuinalueellesi liikennepeili tai pesäpönttöjä liito-oraville? – Asukkailla on perjantaihin asti aikaa äänestää parasta ehdotusta

0
Eräs asukas ehdotti, että Kaarina-taloon lasiseinän taakse hankittaisiin jalkaprässi ja muita kuntoiluvälineitä. Hanna Inkeroisen ja Anri Vestonin mukaan äänestysvaiheeseen on valittu mukaan ne ehdotukset, jotka pystytään toteuttamaan budjetin puitteissa.

Kaarinassa kerättiin talvella asukkaiden ehdotuksia asuinalueiden kehittämiseksi. Asukasbudjetointi on edennyt nyt äänestysvaiheeseen. Kaarinalaisilla on mahdollisuus äänestää perjantai-iltaan asti omaa suosikkiehdotustaan kaupungin verkkosivuilla.

Esimerkiksi Piispanristillä toivotaan alikulkutunnelien siistimistä, viljelylaatikoita sekä pesäpönttöjä liito-oraville.

Piikkiöön asukkaat ovat ehdottaneet liikennepeiliä, kolmea uutta roska-astiaa sekä kulttuuritapahtumia Pontelaan.

Kaikkia ehdotuksia ei voida toteuttaa, sillä rahaa on käytettävissä vain 3 200 euroa aluetta kohti. Alueita on kaikkiaan viisi: Kaarinan keskusta, Kuusisto, Littoinen sekä edellä mainitut Piispanristi ja Piikkiö.

Toistasataa ehdotusta


Aluetyön vastuuhenkilöiden Hanna Inkeroisen ja A nri Vestonin mukaan kehittämisehdotuksia tuli kaikkiaan 141 ihmiseltä. Osalla oli mukana useita ideoita.

Äänestysvaiheeseen ideoista pääsi vain murto-osa. Ehdotukset olivat Vestonin mukaan todella hyviä, mutta suurin osa ehdottomasti liian kalliita toteuttaa.

– Ihmiset eivät olleet sisäistäneet kovin hyvin annettua budjettia. Siksi äänestyksessä ei ole mukana kaikkia vaihtoehtoja, hän selittää.

Asukkaat toivoivat muun muassa uimarantaa Piispanristille, kuntoportaita keskustaan, koirapuistoja eri puolille Kaarinaan ja uusia leikkivälineitä leikkipuistoihin. Mikään näistä ei ole toteutettavissa 3000 eurolla.

– Ulkokuntoilulaitteita ehdotettiin paljon, mutta yksi ulkokuntoilulaite maksaa noin 5 000–10 000 euroa. Yksittäinen laite ei vielä palvele ketään, vaan niitä pitäisi olla monta, Veston suhteuttaa.

Kaikki ehdotukset on välitetty palvelualueille eri yksiköihin. On mahdollista, että asukkailta saatuja ideoita hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

Osa ehdotuksista jäi pois äänestysvaiheesta siitä syystä, että ne ovat jo valmiiksi kaupungin investointilistalla.

– Esimerkiksi joku toivoi leikkipuistoon lisää valoja. Leikkipuistojen valaistusta ollaan uusimassa Kaarinassa lähivuosina, Veston kertoo.

Toteutus testamenttivaroin


Osallistavan budjetoinnin kokeilu toteutettiin Kaarinassa ensimmäistä kertaa. Taustalla on ajatus, että asukkailla olisi mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa siihen, mihin kaupungin rahoja käytetään.

Asukkaat ovat Inkeroisen mukaan oman asuinympäristönsä asiantuntijoita ja heillä on paljon hiljaista tietoa.

– Joku esimerkiksi kertoi kulkevansa päivittäin koiran kanssa tiettyä reittiä, mutta sen varrella ei ole yhtään koirankakkaroskista, Inkeroinen kuvailee.

Osallistavan budjetin kokeilu huipentuu ensi viikolla äänten laskemiseen. Jokaiselta alueelta toteutetaan eniten ääniä saanut ehdotus. Kustannukset katetaan kaupungin saamista testamenttivaroista, joita on yhteensä 16 000 euroa.

– Jos voittajaehdotus alittaa budjetin, loput rahat jäävät alueen käyttöön ja harkitaan tapauskohtaisesti, mihin ne käytetään.

Tähän mennessä eniten ääniä on annettu Kaarinan keskustan ja Piikkiön ehdotuksille. Hiljaisinta on ollut Kuusistossa ja Littoisissa, joissa löytyvät yleensä kunta- ja eduskuntavaalien innokkaimmat äänestäjät.

Inkeroinen muistuttaa, että näissä vaaleissa äänestää saa monta kertaa ja yli aluerajojen. Oman asuinalueensa lisäksi jokainen voi käydä antamassa äänensä myös muiden alueiden parhaille ehdotuksille.

– Jokaisella kaarinalaisella on käytettävissä siis viisi ääntä, hän huomauttaa.

Äänestä näistä


Keskustan alue


1. Pallon heittelyseinä Kesämäkeen

2. Kaksi uutta roska-astiaa Kesämäkeen

3. Terveyskeskuksen taakse penkki ja roska-astia

Kuusisto


1. Neljä uutta roska-astiaa

2. Kylliäisenpuistoon penkki ja roska-astia

3. Linnunpönttöjä Kuusiston metsiin

Littoinen


1. Neljä uutta roska-astiaa

2. Littoistenjärventien varteen roska-astia ja penkki

3. Silkkipuiston kohdalle penkki ja roska-astia

Piispanristi


1. Alikulkutunnelien seinien siistiminen

2. Viljelylaatikoita Kiurunpuistoon

3. Liito-oravien pesäpönttöjä ja opaste

Piikkiö


1. Liikennepeili Kuoppajärventien, Toivonlinnantien ja Niemenkulmantien risteykseen

2. Kolme uutta roska-astiaa

3. Kulttuurikeskiviik­kojen järjestäminen Pontelassa

Tarkemmat tiedot kohteista löydät Kaarinan kaupungin verkkosivuilta hakusanalla asukasbudjetti. Verkkosivuilta löytyy myös linkki äänestykseen. Netittömät voivat käydä antamassa äänensä Kaarinan yhteispalvelupisteissä.