Torppalan ekokylän tieyhteydet epäilyttivät – tulossa kelluvia mökkejä ja tuhat uutta asukasta

0
Ilmakuva Torppalan ideasuunnitelmasta. Rantaan aiotaan kelluvia mökkejä. Ideasuunnitelmassa on linjattu, että pitkät näkymälinjat peltojen yli vesistöön säilytetään ja maastonmuokkausta vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Lemunniemelle Torppalaan aiotun ekokylän ideasuunnitelma sai palautteenantajilta moitteita liikennejärjestelyistä. Palautteen antajia epäilytti varsinkin se, vetääkö Torppalantie alueen länsiosan kokoojakatuna turvallisesti ja ongelmitta suuria asukasmääriä.

Torppalaan on tarkoitus muuttaa tuhat uutta asukasta.

Jo nyt Torppalantie katkeaa, kun sen tukkii suuri kulkuneuvo. Tien toivottiin jäävän vanhojen asukkaiden käyttöön, ja uusille asuinalueille tulisi vetää tie muualta.

Palautteen antajat esittivät useita uusia tie-ehdotuksia, ja tieyhteyttä toivottiin myös Rauvolaan. Lisäksi Lemuntien nykyinen huono kunto mietitytti.

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti, että Torppalan suunnittelua jatketaan ideasuunnitelman pohjalta, mutta kaavoittaja ottaa uuteen tarkisteluun alueen länsiosan ajoyhteyksiä sekä niiden kustannusvaikutuksia.

Pihat rauhoitetaan autoilta

Ideasuunnitelmasta oli lähetetty kaupungille yhteensä 13 palautetta. Tieasioiden lisäksi mielipiteissä esitettiin huoli luonnon ja maiseman säilymisestä. Asukkaiden määrän kasvu aiheuttaa eroosiota lähistön luontoalueilla, joissa on uhanalaisia lajeja.

Torppalan rantaan on tulossa asukkaita ja lähimatkailua varten uimarantaa, venevalkamaa, saunaa, keittiötä ja mökkejä sekä venetaksin laituri. Mökeistä aiotaan kelluvia, ja ne tuottavat oman energiansa aurinkopaneeleilla. Nämä veden päälle sijoitettavat mökit eivät kuitenkaan saaneet kaikkia ilahtumaan, vaan palautteissa toivottiin mökkejä tavalliseen tapaan rantaan. Lisäksi massiivisen rakennuskannan koettiin aiheuttavan maisemahaitan.

Myöskään pyrkimys suosia ekokylässä jalankulkua autoilun kustannuksella epäilytti. Parkkipaikkoja toivottiin talojen pihoille sen sijaan, että pysäköintialueet keskitetään kauemmas asunnoista. ”Suunnitelman tiiviisti rakennettu kylä soveltuu kaupungin läheisyyteen, jossa jalankulku ja pyöräily ovat luonteva tapa liikkua, mutta huonosti vanhaan maalaismaisemaan ja alueelle, josta matka keskustaan on pitkä”, eräässä mielipiteessä kommentoitiin.

Tällä hetkellä ideasuunnitelman perusajatuksena on, että autot kiertävät, ihmiset eivät: kevyelle liikenteelle rakennetaan sujuvimmat ja suorimmat reitit. Paikoitusalueet ovat keskitettyjä ja pihat rauhoitetaan autoliikenteeltä.

Lemunniemeen kiertoliittymä

Kaupunkikehityslautakunta päätti myös, että Torppalalle laaditaan ekokriteeristö. Jotta alueesta voidaan käyttää nimitystä ekokylä, ekologisuudelle tarvitaan selkeät ehdot ja mittarit, joilla kriteerien täyttymistä mitataan.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan liikenteen ekokriteereitä voisivat edellä mainittujen pysäköintijärjestelyjen lisäksi olla esimerkiksi se, että ulkoreitistölle on pysäköintialueet ja hulevesiratkaisut ovat osa reitistöä.

Energiajärjestelmien on tarkoitus tähdätä omavaraisuuteen, maisema-arvojen ehdoilla. Käytännössä Torppalaan havitellaan meri- ja maalämpöä, matalaenergiaverkkoa sekä aurinkoenergian talteenottoa. Järjestelmän on joustettava sille, että tulevaisuudessa siihen saa liitettyä uusia ratkaisuja. Tarvittaessa Torppalan voi kytkeä Lemunniemen lämpö- ja sähköverkkoon.

Keskus Lemuntien lähelle

Torppalantien ja Lemuntien risteykseen aiotaan kiertoliittymää, joka toimii samalla joukkoliikenteen kääntöpaikkana. Lähelle tätä kiertoliittymää, Torppalan itäiseen puoliskoon, on tulossa Torppalan keskus. Keskukseen aiotaan keskusaukiota, toria, kierrätyskeskusta ja ruokatoimituspistettä.

Keskusaukion läheisyyteen havitellaan tiivistä puukylää ja hieman kauemmas väljempiä pihapiirejä. Asunnoilla on viljelypalstoja, yhteisiä pihasaunoja ja kesäkeittiöitä sekä kasvihuoneita. Yhteisrakennuksissa voi olla vaikkapa etätyötiloja, pyöräkorjaamoa ja leipomoa.

Alueella aiotaan hyödyntää hulevettä esimerkiksi viljelypalstojen kasteluvetenä ja uusien elinympäristöjen luojana. Hulevesiuomalle rakennetaan siltoja ja astinkiviä. Torille on tulossa ”kivetty hulevesiaihe”, jonka voi talvisin jäädyttää luistelukentäksi.

Rakennuksista on tarkoitus tulla tavallista pienempiä kylän yhteistilojen vuoksi. Lisäksi ekokriteereiksi suunnitellaan digitaalista alustaa, jolla yhteistiloja voi varata helposti.