Värttinässä hoitajamitoitus oli pielessä – Työaikaa tarkistetaan nyt muissakin hoitokodeissa

0

Littoisissa sijaitsevan palvelutalo Värttinän hoitohenkilöstön epäkohtailmoitukset tuottivat tulosta. Aluehallintovirasto totesi, että hoitajamitoitus oli Värttinässä riittämätön.

Värttinästä tehtiin kaksi epäkohtailmoitusta jo vuonna 2019, mutta aluehallintovirasto antoi päätöksensä vasta alkuvuonna 2021.

Värttinän hoitajamitoitus on periaatteessa ollut asianmukainen, mutta laskelmissa ei avin mukaan ollut huomioitu riittävästi sitä, että palvelutalon asuntoja ja palveluita on eri kiinteistöissä. Runsaasti työaikaa kuluu asukkaiden kuljettamiseen ja saattamiseen paikasta toiseen. Lisäksi avin mukaan laskelmissa ei ollut riittävästi huomioitu varsinaisen hoitotyön ulkopuolista siivous-, ruoka- ja pyykkihuoltoa.

Hoitajamitoitus oli ollut riittämätöntä välimatkojen ja välillisten töiden vuoksi, ja avustaviin tehtäviin tulee avin mukaan palkata lisää väkeä.

Seuranta toteutettiin maaliskuussa


Kaarinan ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom kertoo, että tilanne on tällä hetkellä Värttinässä hieman parempi kuin epäkohtailmoitusten tekoaikana. Värttinään palkattiin nyt vuoden alussa osastoapulainen, mikä vähensi hoitohenkilökunnan tekemien tukitöiden määrää.

Vieläkään työntekijöitä ei Sjöblomin mukaan ole Värttinässä riittävästi. Täyttä varmuutta ei ole siitäkään, onko hoitajamitoitus kunnossa Kaarinan muissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tästä syystä kaupunki toteutti maaliskuussa kaikissa näissä yksiköissä tukitehtävien ja välittömän hoitotyön työajan seurannan.

– Sen tulosten perusteella voimme tasavertaisesti määritellä eri yksiköissä avustavan henkilökunnan tarpeen, Sjöblom toteaa.

Yöpaasto venyi


Avi katsoi Värttinässä myös, että joidenkin asukkaiden yöpaasto on ollut liian pitkä eli yli 11 tuntia. Jatkossa tähän tulee kiinnittää tarkempaa huomiota.

Lisäksi Värttinän hoitohenkilöstö oli esittänyt huolensa esimiestyöskentelystä, lääkeluvista sekä riittämättömästä viriketoiminnasta, mutta niissä avi ei nähnyt olennaisia ongelmia.

Värttinän yksikönjohtajalla oli ollut vuonna 2019 vastuullaan kaksi yksikköä, Värttinän lisäksi 7 kilometrin päässä sijaitseva Hovirinnan palvelutalo. Tämä ei noudata aluehallintoviraston linjauksia vaan johtajan tai vastuuhenkilön tulee työskennellä päätoimisesti johtamassaan yksikössä. Sjöblomin mukaan Hovirinnan palvelutalosta vastaa nykyään kotihoito, ja avikin päätti olla puuttumatta enää asiaan.

Toisaalta Värttinän yksikönjohtajalla on tällä hetkellä vastuullaan myös Kaarinan päiväkuntoutusyksiköt Hovirinnassa ja Tupasvillassa.

Värttinä on Littoisissa sijaitseva 37 asukkaan palvelutalo, jossa on tehostetun palveluasumisen asuntoja sekä kaksi ryhmäkotia ikäihmisille. Lisäksi Värttinässä on päiväkuntoutusta ikäihmisille.