Entiselle Pyydyspellontielle ei löydy kaikkia miellyttävää nimeä

0

Kaupungilla on ollut vaikeuksia löytää Pyydysmäen asuinalueelle kaikkia asukkaita miellyttävää kadunnimeä.

Nunnan Pyydysmäessä tehtiin asemakaavan muutos, jonka takia katuja on jouduttu nimeämään uudelleen. Asemakaavassa Pyydyspellontien alkuosa nimettiin uudelleen Pyydyskalliontieksi ja vanha Pyydyskalliontie jatkui suoraan tästä.

Alueen asukas teki nimeämisestä oikaisuvaatimuksen. Perusteluna oli, että nimenmuutos aiheuttaisi todennäköisesti sekaannuksia postinjakeluun, sillä kaikkien talojen numerointi olisi mennyt nimenmuutoksen myötä uusiksi ja aiemmin jollakin kiinteistöllä ollut osoite olisi tullut nimenmuutoksen jälkeen uudeksi osoitteeksi toiselle kiinteistölle.

Oikaisuvaatimuksen seurauksena kaupunkikehityslautakunta päätti nimetä Pyydyspellontien alkuosan ja sen jatkeena olevan kevyen liikenteen väylän Kotilantieksi. Nimi on johdos kaupungin omistamasta tilasta Metsä-Kotila, joka sijaitsee kadun läheisyydessä.

Lautakunta hyväksyi uuden nimen sen jälkeen, kun asiassa oli kuultu alueen asukkaita. Pöytäkirjassa todettiin virheellisesti, ettei asukkailta ollut tullut määräaikaan mennessä yhtään lausuntoa. Todellisuudessa kaksi asukasta oli jättänyt lausunnon, joka oli jäänyt vahingossa huomioimatta.

Kyseiset asukkaat ovat tyytymättömiä Kotilantie-nimeen ja esittävät tien nimeämistä Pyydyskalliontieksi, kuten asemakaavassa. He jättivät kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Kokouksessa päätettiin, ettei kadun nimeä enää vaihdeta, vaan se pysyy Kotilantienä. Lautakunnan mukaan Kotilantie aiheuttaa esitetyistä vaihtoehdoista vähiten harmia asukkaille ja selkeyttää alueen osoitteistoa.