Etähoiva-videopuheluja jatketaan ja laajennetaan kotihoidossa – työaikaa säästyi 9 tuntia viikossa

0
Kaarina-lehti uutisoi keväällä Piikkiön kotihoidon tiimin pilottihankkeesta. Pilottikokeilussa mukana olevat asiakkaat saivat kotiinsa tabletit. Kotihoidon työntekijän soittaessa tablet pirisee ja videoyhteys avautuu automaattisesti. Loppuvuoden aikana tabletteja otetaan käyttöön myös muissa kotihoidon tiimeissä. Kuvassa Piikkiön kotihoidin tiimiesimies Jasmin Nieminen.

Piikkiön kotihoidossa pilotoitua etähoivaa laajennetaan muihin Kaarinan kotihoidon tiimeihin.

Piikkiössä on ollut kevään aikana kymmenen tablet-tietokonetta, jotka asennettiin vapaaehtoisesti kokeilussa mukana olleiden asiakkaiden koteihin. Videopuheluilla on pystytty korvaamaan osa kotihoidon käynneistä ja kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä. Laitteiden käyttö ei edellytä ikäihmisiltä teknistä osaamista. ( Kaarina-lehti 1.4.2021 )

Piikkiön alue valittiin pilottialueeksi, koska Piikkiössä on keskimääräistä pidemmät matkat asiakkaiden koteihin, minkä ennakoitiin tuovan suuremmat säästöt kuin kanta-Kaarinassa. Kolmen kuukauden tarkastelujakson perusteella videopuhelut ovat säästäneet työaikaa keskimäärin 9 tuntia viikossa. Vapautuneet resurssit ovat menneet kokonaan henkilökunnan poissaolojen paikkaamiseen.

Kotihoidon kustannussäästö on 564 euroa viikossa. Kustannussäästöstä on vähennetty teknologiakulut 220 euroa per viikko. Vuosittainen laskennallinen kustannussäästö on noin 29 000 euroa.

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että etähoivasta tehdään jatkuvan tuotannon sopimus tietoteknisiä palveluja tuottavan 2M-IT Oy:n kanssa. Tavoitteena on, että kesä-joulukuussa 2021 etähoitoasiakkaita olisi 30. Kustannusarvio loppuvuoden osalta on runsaat 26 000 euroa, ja se katetaan Kaarinan kaupungin saamista perintövaroista.

Vuoden 2022 talousarvioon aiotaan esittää etähoivapalvelun asiakasmäärien ja teknologisten ratkaisujen laajentamista.