Harvaluodon metsään ei opasteita

0

Kuntalaisaloite virkistyskäytön kehittämiseksi kaupungin muutama vuosi sitten ostamissa Harvaluodon metsissä ei ottanut tuulta alleen.

Aloitteen tekijä toivoi, että metsiin Harvaluodon länsipäässä tuotaisiin opastaulut ja rakennettaisiin parkkipaikat Taarantielle. Metsä on aloitteen tekijän mielestä erinomainen marjastukseen, sienestykseen ja lintujen tarkkailuun.

Tekninen lautakunta päätti, että toivetta ei toteuteta. Metsä on kaavoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön eivätkä opasteet ja virkistyskäyttöön tarkoitetut parkkialueet noudattaisi kaavaa. Metsässä saa joka tapauksessa liikkua jokamiehen oikeudelle.

Lisäksi Taarantie on yksityistie, jolle kaupunki ei voi rakentaa parkkipaikkoja omin päin.