Kaarina kilpailuttaa työttömien palveluita Naantalin, Raision ja Akselin kanssa

0

Kaarinan kaupunki kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut yhdessä Naantalin, Raision ja perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajien kanssa. Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa kilpailutuksen käytännön järjestelyistä.

Sopimuskausi on 1.1.2022– 31.12.2023. Lisäksi sopimuksessa on mahdollisuus kahteen optiovuoteen.

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutuksen kilpailutuksen valmisteluun ja läpivientiin viime viikolla.

Nykyiset kuntouttavan työtoiminnan palvelut on kilpailutettu Sauvon kunnan ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa. Sopimuskausi jatkuu tämän vuoden loppuun asti, ja siinä on mahdollisuus optiovuosiin.

Alkuvuoden asiakasmäärät ennakoivat kuntouttavan työtoiminnan määrän kasvua. Uutta kilpailutusta pidetään perusteltuna, koska ostopalvelupaikkojen tarve tulee kasvamaan entisestään eivätkä nykyiset kuntouttavan työtoiminnan sopimuskumppanit pysty vastaamaan tähän tarpeeseen.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät työttömien määrän kasvuna, asiakkaiden ongelmien kasautumisena, työttömyysjaksojen pitkittymisenä ja kuntouttavan työtoiminnan tarpeen lisääntymisenä.

Kuntouttavan työtoiminnan kilpailuttaminen uudelleen vuoden 2022 alusta mahdollistaa sopimusten voimassa olon vuoden 2024 loppuun. Tällä taataan se, että sopimukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ovat voimassa myös silloin, jos kaavailtu työllisyyspalvelu-uudistus ja sen myötä työllisyyden hoidon palveluiden siirto kunnille toteutuu syksyn 2024 aikana.