Kaarina: Sote tulee liian pian

0
Tyksin kirurginen sairaala.

Sote-muutos on tulossa Kaarinan kannalta liian pian eikä valmistelutyöhön ole irrotettavissa henkilöitä. Näin totesi Kaarinan kaupunki lausunnossaan valtiovarainministeriölle hyvinvointialueiden rahoituksesta eli käytännössä sote-muutoksesta. Lausunnon valmisteli Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen , ja se hyväksyttiin sekä Kaarinan sote-lautakunnassa että kaupunginhallituksessa.

Valtiovarainministeriön koelaskelmien perusteella Varsinais-Suomen lähtötilanne yhtenäisen hyvinvointialueen luomiseen on vaikein Suomessa. Täällä ei ole valmista kuntayhtymää, joka olisi jo koonnut sote-palveluita, ja eri järjestäjätahoja on lukumääräisesti eniten.

Mikäli lakipaketti hyväksytään siten, että se astuu suunnitelmien mukaisesti voimaan 1.7.2021, jää valmisteluaikaa vajaa 18 kuukautta. Kaarinan mukaan muutostöihin käytettävissä oleva aika on liian lyhyt suhteessa työmäärään. Uudessa mallissa Varsinais-Suomeen on luotava esimerkiksi uusi organisaatiorakenne, strategia, hallintosääntö, digipalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Samaan aikaan nykyisen järjestelmän pitäisi pyöriä häiriöttä eikä katkosta saisi syntyä, kun uuteen malliin siirrytään.

Valmistelutyöhön tarvittavia, vaadittavaa osaamista omaavia henkilöitä ei ole helposti irrotettavissa. Kaarinassa tarvitaan osaajat huolehtimaan täysipäiväisesti nykyisten palvelujen järjestämisestä. Toisaalta olisi kaarinalaisten etu, että Kaarinan virkamiehiä olisi mukana valmistelemassa muutosta.

Arvion mukaan muutostyöhön tarvitaan huimat 70 henkilötyövuotta.

Toinen vaihtoehto on turvautua merkittävässä määrin ostopalveluihin, mikä taas vaatii rahaa. Tähän valtiovarainministeriön Varsinais-Suomen valmistelutyöhön aikomat vajaa 6 miljoonaa euroa eivät Kaarinan mukaan riitä.