Kaarinaan palkataan syksyksi kaksi määräaikaista kuraattoria

0
Kaarina-lehti uutisoi koulupsykologien työtaakasta ja suuresta vaihtuvuudesta lokakuussa. Ensi syksyksi Kaarina palkkaa kaksi määräaikaista kuraattoria.

Kaarinaan palkataan kaksi määräaikaista koulukuraattoria syyslukukaudeksi. Kuraattorien työsopimus alkaa elokuussa ja jatkuu joulukuun loppuun saakka.

Koulukuraattorien palkkaaminen edellyttää 43 000 euron lisäämärahan. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen kuraattorin palkkaamisesta, mutta päätti, että määräraha-asiaan palataan osavuosiraportin yhteydessä.

Kuraattorien palkkaamisella pyritään vähentämään oppilashuollon kuormitusta. Sivistyslautakunnan saaman selvityksen mukaan palvelujen tarve on kasvanut Kaarinassa koronavuoden ja etäopetuksen seurauksena. Kaarinassa työskentelee yksi kuraattori yli tuhatta lasta kohden, mikä on enemmän kuin monissa lähikunnissa.

Kasvanut palvelutarve ja heikko resurssien mitoitus aiheuttavat yhtälön, jossa lakisääteistä ja lainsäädännön mukaan ensisijaista ennaltaehkäisevää työtä ei ehditä tämänhetkisessä koronatilanteessa tekemään riittävästi.