Kaarinan henkilöstö koki voimavaransa riittäviksi koronasta huolimatta

0

Henkilöstön kuormittuneisuutta mitattiin Kaarinassa työhyvinvointikyselyllä marraskuussa. Kyselyyn vastasi 590 työntekijää, noin 41% henkilöstöstä.

Tulosten perusteella koronaepidemia on vaikuttanut käytännössä jokaisen työhön. 70%:lla vaikutus oli merkittävä.

Hieman yli puolet vastaajista koki kuitenkin omat voimavaransa riittäviksi. Heikoimpia tulokset olivat sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kaupunkikehityspalveluissa.

Työntekijät toivoivat työssä jaksamisen tueksi esimerkiksi henkilökohtaista työnohjausta, riittäviä resursseja ja työyhteisön tukea mutta eivät niinkään vaikkapa ylimääräisiä vapaapäiviä.

Onnistuneimmaksi saaduksi tueksi työntekijät kokivat muun muassa oman työyhteisön ryhmähengen, virtuaalikahvittelut, hyvän tiedottamisen, kuuntelevan esimiehen, työterveyshuollon, joustavat työajat, positiivisen palautteen ja sen, että omaan työhön voi vaikuttaa.