Kaarinan tilinpäätös nuijittiin valmiiksi – Arviointikertomuksessa huolestuttiin hankinnoista ja sopimusten epäselvyyksistä

0

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarinan viime vuoden tilinpäätöksen ilman suurta kädenvääntöä.

Tilinpäätöksen käsittely jatkuu osin vielä syksyllä, kun kaupungin antamia vastauksia tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ryhdytään käsittelemään.

Arviointikertomuksessa oli kiinnitetty huomiota esimerkiksi kaupungin hankintoihin. Puitesopimuksiin ”kätkeytyy väärinkäytön vaara, koska puitesopimukset antavat viranhaltijalle mahdollisuuden sopimusten soveltamiseen ilman sen kummempaa valvontaa. Kaupungin sisäistä valvontaa tulisikin kehittää niin, että kaikki työntekijät tietävät olevansa sen piirissä.”

Lisäksi arviointikertomuksessa kannettiin huolta tulkintaepäselvyyksistä sopimuksia yritysten kanssa laadittaessa. Kaupunki on hävinnyt kiistoissa oikeudessa, tai vähintäänkin hankkeet ovat viivästyneet. Samoin tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota digisyrjäytymisen riskeihin, koulukiusaamisen suureen määrään Kaarinassa, suurten ikäluokkien palvelutarpeiden nopeaan kasvuun ja Tilikunta Oy:n ohjelmistovaihdokseen, minkä vuoksi kaupungin laskut myöhästyivät pahanpäiväisesti.

Veronkiristys tulossa?

Ylijäämää kertyi Kaarinalle viime vuonna 8,5 miljoonaa euroa. Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä on 26,2 miljoonaa euroa.

”Vuoden 2020 tilinpäätös muodostui positiiviseksi ainoastaan valtion mittavan koronatuen ansiosta”, arviointikertomuksessa muistutettiin. ”On vaikea kuvitella, että kunnat selviävät jäljelle jääneistä ja uusista, kuten oppivelvollisuusiän noston aiheuttamista kuluista ilman verotuksen kiristämistä.”

Verotuloja kertyi Kaarinalle viime vuonna 2,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa oli oletettu. Valtionosuuksia taas saatiin 10,2 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetissa oli arvioitu. Yhteensä kumpiakin Kaarina sai 193 miljoonaa euroa.

Osana valtionosuuksia Kaarina sai valtion koronatukia 10,7 miljoonan euron verran.

Kaupungin toimintakate meni 2,1 miljoonaa euroa plussalle budjetoituun verrattuna. Kokonaisuudessaan toimintakate oli 174 miljoonaa euroa.

Lainaa otettiin lisää 4,2 miljoonaa euroa. Yhteensä korollista vierasta pääomaa kaupungilla oli tilinpäätöshetkellä 85 miljoonaa euroa, asukasta kohti 2567 euroa.

Viime vuonna lainaa per asukas oli 2499 euroa. Valtakunnallinen keskiarvo on 3352 euroa.

Myös koko kaupunkikonsernin tilinpäätös oli ylijäämäinen. Se pääsi plussalle 9,1 miljoonan euron verran, kun vuotta aiemmin oli kertynyt alijäämää 10 miljoonan euron edestä.

Kaupunkikonserniin lasketaan mukaan kaupungin 7 tytäryhteisöä, 2 osakkuusyhteisöä ja 5 kuntayhtymää.