Kaarinan uimarannoille tupakointikopit

0
Tupakantumppi on puistotyöntekijöiden mukaan yleisin rannalta löytyvä roska.

Kaarinan kaupunki aikoo rakentaa erillisiä tupakointipaikkoja yleisille uimarannoille ja mahdollisesti myöhemmin myös leikkipuistoihin. Tupakointipaikoille asennetaan julkisiin ulkotiloihin soveltuvat tuhkakupit ja pieni opastaulu.

Kokoomusryhmä teki vuosi sitten aloitteen tupakoinnin kieltämisestä Kaarinan uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Aloite kiersi jo kertaalleen läpi kaikki päätöselimet, mutta kaupunginvaltuusto palautti sen uudelleen valmisteltavaksi.

Viime viikolla kaupunginhallituksessa esillä olleessa selvityksessä todetaan, ettei tupakointikielto ole mahdollinen, koska tupakkalaissa ei ole perustetta, jolla voisi sitovasti kieltää tupakoinnin yleisillä alueilla. Tupakointi kuuluu perustuslaissa turvattuun yksilön tahdonvapauteen ja itsemääräämisoikeuden piiriin. Kieltämisen sijaan tupakoijat pyritään ohjaamaan tupakkapaikalle.

Aloitteessa esitettiin myös kierrätyksen ja jätehuollon tehostamista uimarannoilla. Aloitteen seurauksena kaupungin uimarannoille ja leikkipuistoihin aiotaan hankkia isompia roska-astioita sekä kiinnittää opastauluihin roskaamista vähentäviä ohjeita.