Kaarinassa huutava pula päivähoitopaikoista – syksyksi perustetaan kaksi uutta ryhmää

0
Kuusiston alueella pulaa on erityisesti alle 3-vuotiaiden hoitopaikoista. Päiväkodissa ei ole tähän asti ollut alle 3-vuotiaiden ryhmää ja alueella on enää yksi perhepäivähoitaja.

Kaarinassa on pulaa päivähoitopaikoista. Erityisen vaikea tilanne on Piispanristin, Littoisten, Kesämäen ja Kuusiston alueilla, joissa läheskään kaikki perheet eivät ole saaneet lapsilleen toivomaansa hoitopaikkaa eikä paikka ole järjestynyt välttämättä edes omalta asuinalueelta. Esimerkiksi Piispanristillä asuvia lapsia on sijoitettu päivähoitoon keskustan alueelle.

Helpotusta hoitopaikkapulaan haetaan perustamalla Kaarinaan kaksi uutta ryhmää. Elokuussa Hovirinnan väistötiloissa aloittaa uusi suomenkielinen esiopetusryhmä. Lisäksi Kuusiston päiväkotiin perustetaan alle 3-vuotiaiden ryhmä, koska Kuusistossa on pulaa erityisesti pienten lasten hoitopaikoista. Kuusiston päiväkodissa toimiva esiopetusryhmä saa käyttöönsä koululta osittain vapaana olevan luokkatilan.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina, että Kaarinaan varhaiskasvatukseen palkataan kuusi uutta työntekijää elokuussa. Tehtävät täytetään vakinaisesti. Tehtävien edellyttämät vakanssit ovat jo olemassa, sillä Kuovinkadun päiväkodin lakkautuksen myötä jäi täyttämättä kolme vakanssia ja kolme vakanssia on vapautumassa kunnallisesta perhepäivähoidosta.

Sivistyslautakunta on pyytänyt tälle vuodelle 100 000 euron lisämäärärahaa työntekijöiden palkkaamiseen ja kahden uuden lapsiryhmän perustamiseen. Kaupunginhallitus päätti, että lisämääräraha-asiaan palataan osavuosiraportin yhteydessä.

Uusia tiloja tarvitaan nopeasti

Lisäksi sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin uusien toimitilojen hankkimiseksi esimerkiksi vuokraamalla. Kunnalliset päiväkotihankkeet eivät ole edenneet tarvetta vastaavasti, eivätkä Valkeavuoren päiväkoti ja Piispanlähteen päiväkodin uudet esiopetuspaikat valmistu riittävän nopealla aikataululla.

Hoitopaikkojen kysyntään on Kaarinassa vastattu vuosien ajan rakentamalla uusia yksityisiä päiväkoteja, joiden avulla ruuhkat on saatu purettua. Ostopalvelupaikkoja on hankittu myös lähikunnista, mutta nyt vapaita hoitopaikkoja on kaupunginhallituksessa esillä olleen selvityksen mukaan vaikea saada enää sieltäkään.

Tämänhetkisten laskelmien perusteella Kaarinassa on vuonna 2023 noin sadan päivähoitopaikan ja vuonna 2024 lähes 200 päivähoitopaikan vaje.​