”Kohtaavatko sanat ja teot?” –  Kaarina aikoo olla edelläkävijä myös ilmastoasiassa

0
Kaarina haluaa olla Suomen ensimmäinen kunta, joka saavuttaa 80 prosentin päästövähennyksen vuoden 2007 asukaskohtaiseen päästötasoon

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Kaarinan uuden ilmasto-ohjelman 2030. Ohjelman päätavoitteena on, että Kaarina on ensimmäinen Suomen kunta, joka saavuttaa 80 prosentin päästövähennyksen vuoden 2007 asukaskohtaiseen päästötavoitteeseen verrattuna.

Vuonna 2007 Kaarinan asukaskohtainen päästö oli 7,5 tCO2e per asukas. Vuodelle 2030 asukaskohtainen tavoite on 1,5 tCO2e.

Strategisina tavoitteina on muun muassa liikenteen päästöjen puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotavoitteet näkyvät niin maankäytön suunnittelussa kuin tulevissa rakennushankkeissa. Tavoitteena on lisätä myös kuntalaisten ilmastotietoisuutta ja ympäristöystävällistä elämäntapaa.

Kunnianhimoinen ja osallistava


Kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma sai laajasti kehuja eri puolueilta. Valtuutetut kiittelivät erityisesti osallistavaa työtapaa, jonka ansiosta ilmasto-ohjelman laatimisessa on kuultu niin asiantuntijoita, kaupungin työntekijöitä kuin kuntalaisia. Tarkoituksena on seurata ilmastotavotteiden toteutumista vuosittain.

Malla Rannikko-Laineen (kok.) esityksestä ilmasto-ohjelman keinovalikoimaan lisättiin Kaarinan sisäisen joukkoliikenteen reittien kehittäminen nykyistä houkuttelevammaksi ja vastaamaan nykyistä paremmin myös työssäkäynnin tarpeita.

Jaana Shelby (kd.) kiitteli prosessia, mutta epäili, kohtaavatko sanat ja teot.

– Yhtenä ilmasto-ohjelman tavoitteena on lisätä kierrätystä ja kiertotaloutta. Tässä kokouksessa käsittelemme valtuustoaloitetta, jossa esitetään kierrätyksen parantamista uimarannoilla. Vastauksena aloitteeseen todetaan, ettei kierrätysastioiden hankkiminen uimarannoille onnistu, koska se on liian kallista, Shelby vertasi.

Åsa Gustafsson mietti, miten hyvin ilmastotavoitteet on huomioitu Kaarinan tämänhetkisissä rakennushankkeissa.

– Tavoitteena on, että kiinteistöt lämmitetään tulevaisuudessa uusiutuvalla energialla. Onko niin, että yhdessäkään uusista rakennuksista ei tulla täyttämään näitä tavoitteita?

”Ennemmin tavoiteohjelma”


Ympäristönäkökulmia tullaan painottamaan myös kaupungin hankinnoissa. Matti Alanderia (kok.) huoletti ylilyönnit tämän suhteen.

– Ilmasto-ohjelma on erittäin haasteellinen ja kunniahimoinen. Koen tämän enemmän tavoiteohjelmaksi. Kentältä kuulee pelkoja, että yrittäjät joutuvat tekemään älyttömiä investointeja täyttääkseen hankintakriteerit.

Ilmasto-ohjelmassa yhtenä konkreettisena toimenpiteenä vuodelle 2021 on yritys- ja elinkeinovaikutusten arvioinnin laatiminen. Selvitystä varten kerätään elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden mielipiteitä. Lisäksi selvitetään, minkälaisia huolia, toiveita ja kehittämisehdotuksia uuteen ilmasto-ohjelmaan liittyy.