Sote-palvelujen asiakasmaksuihin tulossa isoja muutoksia kesällä

0
Asiakasmaksulain vaikutukset ovat merkittäviä etenkin ikääntyneiden palveluissa.

Kaarinan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia, jotka johtuvat asiakasmaksulain uudistuksesta.

Uuden asiakasmaksulain tavoitteena on yhdenmukaistaa maksuja kuntien välillä, laajentaa maksuttomuutta sekä kohtuullistaa maksuja.

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asiakasmaksuihin tehdyt muutokset, ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa.

Lakimuutoksen keskeisempiä vaikutuksia Suomessa on, että hoitajavastaanotot määrätään maksuttomiksi. Tämä ei aiheuta Kaarinassa muutoksia, sillä täällä hoitajakäynnit ovat olleet maksuttomia tähänkin asti.

Alle 18-vuotiaiden hoitojen maksuttomuus laajenee. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon maksua ei peritä jatkossa alle 18-vuotiailta.

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin.

Isoimmat muutokset ikääntyneiden maksuissa

Asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat etenkin ikääntyneiden palveluihin.

Kotihoidon ja välimuotoisen asumispalvelun maksun suuruuteen vaikuttavat keskimääräiset palvelutunnit, asiakkaan bruttotulot sekä perheen koko. Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksussa huomioidaan asiakkaan nettotulot, hoitotuki ja tuloista tehtävät erilaiset vähennykset, kuten Kela-korvattavat lääkkeet.

– Aiempaan verrattuna hinta nousee erityisesti niillä kotihoidon asiakkailla, jotka saavat kotihoitoa 1–3 ja 7–16 tuntia kuukaudessa. Yli 23 tuntia kuukaudessa kotihoitoa tarvitsevilla asiakkailla hinta pienenee, sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen vertaa.

– Tehostetussa palveluasumisessa hinta asiakkaalle pienenee pienemmillä tulotasoilla. Suurituloisimmilla tehostetun palveluasumisen hinta kasvaa. Uudessa järjestelmässä ateriat sisältyvät palveluasumisen hoidon hintaan, eli hinnat sisältävät hoidon, ateriat ja vuokran, hän jatkaa.

Esimerkiksi yksin asuvalla asiakkaalla, jonka bruttotulot ovat 900 euroa, 20 tuntia kotihoitoa maksoi aiemmin 74,88 euroa kuussa, heinäkuun jälkeen 81,12 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja kertyy Kaarinan kaupungille vuosittain noin 4 miljoonan euron edestä. Vähenevätkö vai nousevatko kaupungin asiakasmaksutuotot lakiuudistuksen myötä?

– Tämänhetkisen arvion mukaan kotihoidon tuotot tulevat jonkin verran kasvamaan ja tehostetun palveluasumisen tuotot pienenemään. Maksut ovat kuitenkin aina asiakaskohtaisesti tarkasteltuja, joten tuottoihin vaikuttaa se, miten pieni- tai suurituloisia asiakkaita meillä on. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on huomattava se, että asiakasmaksuilla ei kateta lähellekään palvelun järjestämiskustannuksia, vaan toimintamme vaatii merkittävän määrän veroeuroja riippumatta siitä, millä tavalla palvelu on järjestetty, Pakarinen selittää.