Vaalipuhei: Kaarinalla kyseenalainen kunniasija, suojatie tarvitaan Saaristotielle ja ikäihmiset tuovat myös työtä

0

Vaalipuhei-palstalla julkaistaan lyhennettynä ehdokkaiden omia kirjoituksia sekä toimituksen poimintoja Kaarinan kuntavaaleista.

Mitä Kaarinan kaupunki voisi tehdä vähentääkseen päihdeongelmaa?


Suomi on maailman onnellisin maa, jossa kuitenkin on päihdeongelma, joka koskettaa jokaista. Kaarinassa päihteiden liiallinen käyttö aiheuttaa merkittäviä ongelmia ainakin 3000:lle normaalisti työssä käyvälle asukkaalle ja heidän perheilleen.

Alkoholi on suurin syy tähän, mutta myös kannabiksen, siis marihuanan käyttö on yleistynyt varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan kaarinalaisista peruskoulun 8–9-luokkalaisista pojista joka kuudes oli kokeillut laittomia huumeita, kun koko Varsinais-Suomessa luku oli joka yhdeksäs. Lukion 1–2-luokkalaisista melkein joka neljäs oli kokeillut huumeita Kaarinassa, koko maakunnassa joka kuudes. Kaarina on siis kyseenalaisessa johtoasemassa tässä huumeasiassa.

Kaarina-lehti kertoi runsas vuosi sitten (26.2.2020), että joka toinen nuori sai alkoholia Kaarinan huoltamoilla ja kioskeissa. Kolmasosalle nuorennäköiselle täysi-ikäiselle koeostajalle myytiin tupakkaa ilman papereita.

Miten Kaarinan kaupunki voisi tähän asiaan vaikuttaa? Onko kaupungilla resursseja tai tahtoa muuttaa asiaa parempaan suuntaan?

Tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa päihteiden puheeksi otto, seulonta ja hoito siirtyvät kunnista maakuntien vastuulle. On vaikea uskoa, että tilanne sitä kautta paranisi oleellisesti Kaarinassa. Uusien hallintorakennelmien sisäänajo vienee vuosia. Tehokasta toimintaa tämä tulee haittaamaan varmasti.

Miten Kaarinassa varmistetaan ehkäisevän päihdetyön toteutuminen uusissa rakenteissa? Varsinais-Suomen sote- ja maku-uudistusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä on kyllä mukana edustaja meiltäkin. Olen kuitenkin vähemmän toiveikas merkittävien tulosten saavuttamisen suhteen.

Edessä on kuntavaalit. Kaupungin luottamushenkilöillä ja virkamiehillä on vielä sentään jonkin verran valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa päihdeasiaan.

Martti Vastamäki (kok., sit.)

Saaristotielle Kuusistonkaaren kohdalle tarvitaan keskikoroke ja suojatie


Kurkelantien jatkeen ja uuden Kirjalansalmen sillan rakentamista odotellessa tulisi erityisesti Kaarinan kohdalla helpottaa Saaristotien ylittämistä Kuusistonkaaren kohdalla. Kuusistonkaarelta tultaessa pitää kulkijan ylittää Saaristotie päästäkseen tien toisella puolella olevalle linja-autopysäkille.

Koululaisten, opiskelijoiden ja julkisilla työssäkäyvien on todella vaikeaa ylittää tietä. Liikenne on työhön ja kouluihin menon ja tulon aikaan katkeamatonta. Autoja menee Turkuun ja Paraisille päin jonossa. Miten siitä pääsee yli? Nopeusrajoitus on 60 km/h. Toisinaan on käynyt niin, että opiskelija on myöhästynyt bussista odottaessaan pääsyä Saaristotien yli.

Juopintien läheisyyteen Kuusistoon on rakennettu paljon uusia rivi- ja omakotitaloja, joten tarve päästä tien yli ilman pitkää odotusta kasvaa koko ajan.

Tuorlan maatalousoppilaitoksen tienhaaraan on tehty keskisaareke ja suojatie ja määrätty 50 km/h nopeusrajoitus. Näin koulun oppilaat pääsevät hyvin tien yli bussipysäkille. 110-tien liikenne on vain paljon vähäisempää kuin Saaristotien liikenne.

Mielestäni ELY-keskuksen ja Kaarinan kaupungin pitäisi neuvotella keskikorokkeesta, suojatiestä ja nopeusrajoituksen alentamisesta Kuusistonkaaren ja Saaristotien risteykseen.

Esko Lehtisalo (sd.)

Ikäihmiset tuovat myös työtä


Suomen linjaus on useita vuosia ollut sellainen, että sairauksista huolimatta ikäihmiset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja toteuttaa normaalia elämää. Edellytys tälle on yhteiskunnan, perheen ja yhteisön tuki sairastuneelle.

Palvelut tulisi räätälöidä yksilöllisesti jokaisen sairastuneen ja perheen omista lähtökohdista. Näissä asioissa meillä on kehitettävää.

Sosiaali- ja terveyspuolen budjetti menee usein lähinnä arvaukseksi. Kulut saattavat poiketa budjetoidusta jopa veroprosentin tuoton verran. Nämä menot liittyvät usein ikääntyvään väestöön, minkä vuoksi heidän palveluistaan keskustellaan liiaksi kustannusnäkökulmasta.

Mikäli ikäihmisiä tarkastellaan eläkeläisnäkökulmasta, tulkinta muuttuu voimavaraksi. Nykyään ihmiset jäävät eläkkeelle hyväkuntoisina ja -tuloisina. He tarvitsevat ja heillä on varaa hankkia palveluita. Tämä tuo työtä sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Ikäihmisille liikkuminen saattaa olla hankalaa. Tällöin tutut palvelut ja yritykset ovat tärkeitä. Palvelut on säilytettävä lähellä ja helposti saatavilla.

Ikäihmisten rinnalla on kuljettava kunnioittaen, tehden heidän olonsa turvalliseksi ja välittämällä viestiä, että heistä pidetään huolta.

Tuula Törnblom (sd.)

Missä ovat penkit ikäihmisille?


Korona toivottavasti vaimenee ja ikäihmisetkin uskaltautuvat vähitellen päivälenkille. Useimmilta lenkki paikoilta puuttuvat kuitenkin vielä penkit, joissa voisi lepuuttaa jalkoja ja ihailla Kaarinamme rauhaisaa maisemaa.

Esimerkiksi Vanhan Viipurintien varrella Kaarina-Teatterin kohdalta pois viedyn penkin voisi palauttaa. Kaupungintalon puistikosta puuttuvat penkit. K-marketin kohdalle kevyen liikenteen väylän varrelle sopisi penkki.

Uusia asuntoalueita perustettaessa pitäisi huomioida myös ikääntyneiden ulkona liikkumisen tarpeet ja suunnitella tarpeelliset penkit jo silloin. Mitä enemmän ”huilipaikkoja” on, sen helpommin saamme ikäihmiset liikkeelle.

Keijo Tapper (kok.)