Vaalipuhei: Liikuntaa tulee tukea ja kun kukaan ei tunne

0

Vaalipuhei-palstalla julkaistaan lyhennettynä ehdokkaiden omia kirjoituksia sekä toimituksen poimintoja Kaarinan kuntavaaleista.

Liikuntaa tulee tukea


Liikunnan merkitys on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Koululaisten liikkumattomuus on ollut useasti esillä. Lisäksi hyvät harrastusmahdollisuudet ovat kuntien vetovoimatekijä.

Kaarinan uudisrakentamiskohteena on Valkeavuoren liikuntahallihanke. Paikka on erinomainen, ja siinä yhdistyvät koulun ja seurojen tarpeet. Jatkossa koulujen rakennushankkeiden yhteydessä on panostettava enemmän monipuolisiin liikuntatarjontamahdollisuuksiin.

Lisäksi on tärkeää huolehtia peruskorjauksista. Esimerkiksi tänä vuonna keskusliikuntapuiston yleisurheilu-suorituspaikkojen uudistetaan. Tulevina vuosina uimahallin peruskorjaushankkeen tulee edetä. Tekonurmikenttien pintojen uusiminen ja lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen ovat tärkeitä. Aktiviteettien suunnittelussa on myös huolehdittava niiden ympärivuotisesta käytöstä.

On tärkeää, että seuratoimintaa tuetaan. Tämä sektori järjestää Kaarinassa suuren osan ohjatusta liikunnasta. Menneellä valtuustokaudella keskusteltiin kenttä- ja salimaksujen perimisestä seuroilta, vaikka kaupungin antama taloudellinen tuki seuroille on pieni.

Kari Nikkonen (sd.)

Kun kukaan ei tunne


Työterveyshuolto on eläkkeelle siirtyneellä taakse jäänyttä elämää. Kun tarvitsee lääkäriä, alkaa asiakassuhde kaupungin terveyskeskukseen.

Terveyskeskuslääkärille pääsyä voi kiireettömäksi arvioidussa tarpeessa joutua jonottamaan ainakin yli kuukauden. Puhelimeen vastaava hoitaja tenttii tarkkaan, miksi tarvitsee lääkärinaikaa.

Kun pääsee lääkärille, palvelu on asiantuntevaa ja potilaan ongelmaan paneutuvaa. Puute on ollut, että joka käyntikerralla on ollut eri lääkäri eli kukaan ei oikeasti opi tuntemaan potilasta. Tähän asiantilaan pitäisi saada parannus.

Tuki- ja liikuntaelinvaivoja omaavana pääsi työterveyshuollon kautta fysioterapiaan. Terveyskeskuksen fysioterapia ei liene tarkoitettu potilaille, jotka vielä kykenevät kohtuullisesti kävelemään omilla jaloillaan. Tähän kohtaan olisi palveluseteli tarpeen.

Jos sote-muutos toteutuu, tulevalla valtuustokaudella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta siirtyy kuntien ja kuntayhtymien palveluksesta sote-alueen työntekijöiksi. Toivon, että muutosvaiheessakin sosiaali- ja terveydenhuolto toimii laadukkaasti.

Esko Lehtisalo (sd.)