Iltapäivätoiminta jatkuu Niemenkulman koululla, toimintaa tarjolla myös Toivonlinnassa

0
Arkistokuva Niemenkulman koululta.

Iltapäivätoiminta jatkuu Niemenkulman koululla myös ensi syksynä. Kuluneena lukuvuonna iltapäivätoimintaa toteutettiin Niemenkulman koululla kokeiluluonteisesti. Kokeilu on osoittanut, että iltapäivätoiminnalle on tarvetta.

Lukuvuoden aikana toiminnassa on ollut mukana lapsia siten, että minimiosallistujien määrä on saavutettu osallistujamäärän ollessa valtaosan aikaa ryhmäkoon ylärajoilla. Ensi syksynä iltapäivätoimintaan on ilmoittautunut koulun rehtorin Jussi Tuimalan mukaan 11 lasta.

Myös Toivonlinnan koululla on käynnistymässä iltapäivätoiminta. Kaarinan kaupunki on neuvotellut iltapäivätoiminnan järjestämisestä koulun johdon kanssa. Perustuslain mukaan iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa kunta, mutta kunta voi myös hankkia palvelut antamalla avustusta palvelun tuottajalle.

Toivonlinna on Suomen Adventtikirkon alainen kristillinen koulu, jossa tarjotaan esi- ja perusopetusta sekä lukio-opetusta. Lähtökohtana neuvotteluissa on ollut, että kaiken Kaarinan kaupungin järjestämän tai avustaman iltapäivätoiminnan on olta järjestämisedellytyksiltään ja -tavoiltaan yhdenmukaista.

Toivonlinnan koululla on oikeus laskuttaa toimintaan osallistuvilta iltapäivätoiminnan maksujen mukaista hintaa, joka on Kaarinassa 110 euroa kuussa. Lisäksi Suomen Adventtikirkolle maksetaan iltapäivätoiminnasta kunnalle maksettavan valtionosuuden suuruinen korvaus.

Sivistyslautakunta hyväksyi iltapäivätoiminnan hankkimisen Toivonlinnan koululta edellyttäen, että toimintaan osallistuu lukuvuosittain vähintään kuusi lasta.