Jouni Kurun kolumni: Videotuotannossa kamera ei ole tärkeä

0

Videotuotannon onnistumisessa tärkeintä ei ole, millaisella kameralla kuvataan tai mikä käsikirjoitus on. Tärkeintä on kommunikaatio ja yhteistyö, kalusto ja sisältö tulevat kuntoon tehdessä. Tämä toteutuu tilaajan ja tuottajan välisessä tekemisessä, mutta myös kommunikaation keinoissa itse sisällössä. Keskustelu ja yhteydenpito sekä oikeiden asioiden kysyminen on erityisen tärkeää, kun liikkuvia palasia on lukematon määrä, ja moni vaihe on kiinni näkemyksestä ja mielipiteistä.

Videotuotantotyhteistyötä tarkastellessa esiin nousee kommunikaation lisäksi kolme tärkeää asiaa onnistuneen lopputuloksen kannalta. Ensimmäisenä on tarpeen määrittely ja kokonaisuuden suuntaviivojen asettaminen. Tämän tehtävä on antaa yhteinen suunta tekemiselle, johon voidaan palata, kun tarkennetaan valintoja tai tehdään ratkaisuja tyylistä. Tällä varmistetaan, että tilaajan ja tuottajan näkemykset kohtaavat, eikä tarpeettomia korjauksia tarvitse tehdä myöhemmin.

Toisena tulee resurssien määrittäminen. Mitä pitää saavuttaa? Millaiset resurssit on haluttu osoittaa tuotannolle ja vastaako se tavoitetta? Videon voi tehdä hyvin monella tapaa, mikään resurssi ei ole väärä, toteutuksen täytyy vain heijastaa resursseja. Silloin saadaan paras mahdollinen lopputulos aikaiseksi.

Yhteinen prosessi pitää sisällään kaksi osapuolta. Siinä missä tuotantoyhtiö ylläpitää keskustelua ja huolehtii sisällöstä ja toteutuksesta, on tilaajan tärkeä varata tarpeeksi aikaa omalta puoleltaan, olla responsiivinen ja avoin vaikeammillekin kysymyksille, joita tekemiseen voi liittyä. Tällä yhteistyöllä saadaan toteutettua vaikuttavaa sisältöä ja rakennettua hyvä yhteistyösuhde, joka kestää.

Jouni Kuru

Ohjaaja, tuottaja, osakas

 

Airiston

 

nuorkauppa­kamarin jäsen