Koroistenkujan puistoon rakennetaan matonpesupaikka

0
Kaupungin mukaan matonpesupaikan rakentamisesta on tullut paljon kyselyjä ja sitä toivotaan pikaisesti toteutettavaksi.

Koroisten alueelle Piikkiöön rakennetaan tämän vuoden aikana matonpesupaikka. Matopesupaikka tulee Ahokujan eteläpuolelle. Alueelle on laadittu Koroistenkujan puiston suunnitelma, mutta puiston toteuttaminen jää tuleviin vuosiin.

Alun perin matonpesupaikkaa suunniteltiin Pontelan alueelle. Matonpesupaikan rakentaminen Pontelaan olisi kuitenkin edellyttänyt uuden vesi- ja viemärilinjan rakentamista lähes sadan metrin matkalle. Samalla oltaisiin jouduttu rikkomaan alueelle rakennetut tiet ja niiden päällysteet. Matonpesupaikan katsotaan sopivan paremmin Koroisten alueelle, jossa vesi- ja viemärilinjat kaivoineen sijaitsevat matonpesupaikan vieressä.

Tekninen lautakunta vahvisti kokouksessaan matonpesupaikan siirron Pontelasta Koroistenkujan puistoon. Talousarvioon on varattu 50 000 euroa matonpesupaikan rakentamiseen. Rakennustyöt voidaan aloittaa heti päätöksen voimaan tultua.

Uudelle matonpesupaikalle tuodaan pesualtaat aiemmin puretuista kohteista. Kuivatuspuomit, mankelit ja muut kalusteet tilataan erikseen. Lisäksi alueelle rakennetaan parkkipaikka kolmelle autolle.

Asuntoyhtiö toivoo puistoon lammikkoa

Koroistenkujan puiston puistosuunnitelma oli tänä keväänä yleisesti nähtävillä. Puistoon on tarkoitus istuttaa eri puulajikkeita. Lisäksi alueelle perustetaan hedelmätarha. Suunnitelmissa on sijoittaa puistoon myös hyönteishotelleja yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Puistoon rakennetaan kulkuyhteyksiä Ahokujalta Lukkarinpolulle ja Koroistenkujalta Koroistenpolulle. Itä-länsisuunnassa rakennettava käytävä yhdistää pohjois-eteläsuunnan käytävät.

As Oy Pappilanaho jätti suunnitelmasta muistutuksen, jossa esitettiin muun muassa puiston läpi kulkevan kävelytien muuttamista s-kirjaimen muotoiseksi ja lammikon rakentamista keskelle puistoa. Muistutuksessa esitetyt muutostoiveet edellyttäisivät käytännössä suunnittelutyön aloittamista uudelleen alusta. Matonpesupaikkaa ja sen sijaintia koskien ei tullut yhtään muistutusta.