Marsukatu muotoillaan uusiksi Piispanlähteen koulun kaavassa

0
Kuvituskuva

Piispanlähteen koulun asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaupunkikehityslautakunta lähetti sen toukokuussa lausuntokierrokselle.

Kaavamuutosta tarvitaan, sillä tontilla on nykyisessä kaavassa rakennusoikeutta liian vähän.

Nykyisen koulun kerrosala on 4500 kerrosneliömetriä. Uutta koulutilaa tarvitaan saman verran, eli koulun koko on kaksinkertaistumassa.

Marsukadun katualuetta kavennetaan ja Marsukadun kevyen liikenteen väylää muotoillaan uusiksi, mikäli kaavaehdotus hyväksytään. Korttelin rajaa tarkistetaan Marsukadun puolella, jotta koulun piha, pysäköinti ja kulkuyhteydet saadaan toimiviksi.

Autojen on tarkoitus pysäköidä nykyisillä pysäköintialueilla eli tontin länsi- ja pohjoisosassa. Tontin läpi kulkevaa vesihuoltolinjaa siirretään jonkin verran länteen päin. Koulun tontin pinta-ala on kasvamassa asemakaavan muutoksessa 600 neliömetrillä.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ideasuunnitelmasta tuli kaksi palautetta, joiden perusteella lisättiin istutuksia alueelle. Palautteissa toivottiin, että nykyinen puusto säilyisi, ja pelättiin leikkialueiden vähenemistä. Ulkokuntosaliakin toivottiin koululle.