Mielipitei: Tulevista lautakunnista

0

Näin kunnallisvaalien aikaan on hyvä miettiä myös muiden kaupungin toimielimien tulevaa kokoonpanoa. Uudet jäsenet saavat myös lautakunnat, joissa on kuluvalla vaalikaudella ollut pitkään vaikuttaneita henkilöitä – näin jälkikäteen todeten valitettavasti.

Erityisesti nostaisin esiin teknisen lautakunnan roolin asioiden päätöksenteossa. Teknisen lautakunnan Valkeavuoren liikuntahallin hankintapäätös sai täystyrmäyksen markkinaoikeudessa; samoin kävi talvikunnossapidon kilpailutuksen osalta. Henkilöstövalinnoissa lautakunta on hapuillut niin rakennuspäällikön valinnassa kuin toimistoinsinöörin virantäytössä, johon on haettu vauhtia hallinto-oikeutta myöden – kaupungin kannalta taas häviten.

Yhteistä näille asioille on ollut teknisen lautakunnan päätökset, jotka eivät ole perustuneet asiantuntemukseen. Hankkeiden viivästyessä ja virkojen täyttämättä jättämisessä kaupunki sahaa omaa oksaansa. Lopputuloksen saavat eteensä kuntalaiset, jotka maksavat viivästymisten seuraukset. Siten olisikin toivottavaa, ettei virheitä toistettaisi jälleen neljäksi vuodeksi uudelleen uusien päätöksien osalta. Tähän voivat kaarinalaiset vaikuttaa tulevana sunnuntaina.

Jarkko Salminen