Mielipitei: Vammaisten puolestapuhuja

0

Edellisessä vammaisneuvoston kokouksessa otin esille lääkinnällisenä apuvälineenä saadun sähköisen apuvälineen turvallisen säilyttämisen asioinnin aikana kaupungin tiloissa. Kysymys lähetettiin kaupunginhallitukselle.

Sosiaalipalveluja kiitän siitä, että esityksestäni kuljetuspalvelumatkat on saatu vuosikohtaiseksi sekä vammaisten kuljetuspalveluissa että sosiaalipuolen palveluissa. Myös kehitysvammaisten maskiasiat toimintakeskuksessa saatiin yhdenvertaisesti kaikille työntekijöille.

Vammaisneuvosto on usein antanut palautetta uudesta asukaslehdestä ja sen jakotavasta. Nyt lehti on saatu esteettömäksi ja saavutettavaksi, kunhan se vielä jaettaisiin postin välityksellä kaikkiin koteihin. Tästä esitimme viime kokouksessa myös ehdotuksen kaupunginhallitukselle.

Vammaisneuvosto on toiminut monipuolisesti viimeisten vuosien aikana. Siitä kiitos koko vammaisneuvostolle.

Riitta Nissilä

Vammaisneuvoston pj